Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 augustus 2009

D66 weer actief in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland

D66 neemt in 2010 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in zowel Pijnacker-Nootdorp als Lansingerland. De leden hebben besloten het komende jaar per gemeente een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst op te stellen. Bovendien hebben de leden van de beide afdelingen één krachtige afdeling Pijnacker-Nootdorp / Lansingerland opgericht om zo gezamenlijk een stevige campagne te kunnen voeren. Het bestuur van deze afdeling ziet wekelijks het aantal leden toenemen, waaronder veel enthousiaste leden die bereid zijn mee te werken aan een succesvolle campagne.

Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering op dinsdag 3 maart jongstleden hebben de leden van D66 uit de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland besloten in beide gemeenten weer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. In de huidige gemeenteraden van genoemde gemeenten is D66 momenteel niet vertegenwoordigd.

De eerste stap hiertoe was het oprichten van een gezamenlijke afdeling Pijnacker-Nootdorp / Lansingerland (D66 PNL) en het benoemen van een geheel nieuw bestuur. Dit bestuur heeft als opdracht meegekregen om samen met de leden eind 2009 te komen met een lijst van kandidaten per gemeente voor de raadsverkiezingen. In september 2009 kiezen de leden voor iedere gemeente al een lijsttrekker. Eind 2009 ligt er tenslotte per gemeente een verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen van 3 maart 2010.

Het bestuur van de afdeling Pijnacker-Nootdorp / Lansingerland dat 3 maart jl. is gekozen bestaat uit: Voorzitter Peter Hennevanger, woonachtig in Pijnacker-Nootdorp; Secretaris en Vicevoorzitter Aniek Dane; Penningmeester Jeroen Heuvelink beiden woonachtig in Lansingerland; en de leden Servaas Toebosch, woonachtig in Pijnacker-Nootdorp en Erik Jonker uit Lansingerland.

De vergadering werd na de bestuursverkiezing voortgezet met een discussie over de politieke situatie in de beide gemeenten en de toegevoegde waarde die D66 in de toekomst kan vervullen. Alhoewel de discussie nog lang niet is afgerond was de algehele conclusie van de avond dat het hard nodig is dat D66 weer een substantiële rol krijgt in de politieke arena van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Dagelijks melden zich nieuwe leden aan bij het landelijk bureau van D66 en ook in de landelijke opiniepeilingen zit D66 fors in de lift. Inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland die lid willen worden van D66 kunnen zich aanmelden via de landelijke website www.d66.nl.