Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 augustus 2009

Enerverende ALV typeert echte Democraten

Afgelopen maandag, 11 mei 2009, vond de tweede Algemene Leden Vergadering van de kersverse D66 PNL-afdeling plaats. Voorzitter Peter Hennevanger opende de vergadering met het noemen van een aantal wapenfeiten sinds de oprichting op 3 maart jl., zoals de aandacht van de lokale pers (krant én radio!), een nadere kennismaking met het bestuur van de PvdA–Lansingerland en lokale vertegenwoordigers van Groen Links, twee actieve programma commissies voor beide gemeenten en, last but not least, weer een  actuele website, met dank aan Patrick van der Hoeven!

En dat D66 landelijk groeit, is ook terug te zien in de lokale ledenaantallen. In april 2009 heeft namelijk het 66e lid van D66 PNL zich aangemeld! Tijdens de ALV werd lid 66, Lex Kroese, door secretaris Aniek Dane met ‘bloemen en zoenen’ feestelijk welkom geheten!

Was deze actie al voldoende om de sfeer erin te krijgen, de presentatie van de begroting 2009 door penningmeester Jeroen Heuvelink zorgde voor een typische D66 dynamiek. Een pittige discussie later gingen alle leden unaniem akkoord met het samenvoegen van de financiële middelen en met de begroting 2009.

Martin Pot vertelde vervolgens namens de net benoemde verkiezingscommissie hoe de commissie te werk gaat met de kandidaatstellingen en het opstellen van de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Daarop inhakend eindigde het formele deel van de ALV met een dringende oproep aan de leden om een actieve bijdrage te leveren aan de afdeling, zij kunnen zich melden bij het bestuur via infopnl@d66.nl.

Met deze mededeling werd de vergadering gesloten en borrelden de ruim 20 leden nog gezellig na!

NOOT: Hieronder kun je de bijbehorende uitnodiging, agenda en de goedgekeurde notulen van de ALV van 3 maart 2009 downloaden:

Uitnodiging ALV 11 mei (PDF-file, 77,7 kb)

Agenda ALV 11 mei (PDF-file, 67,6 kb)

Notulen ALV 3 maart (PDF-file, 104,7 kb)