Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2010

Discussieer niet over geluidsnormen maar over maatregelen

In hoeverre werkt de gemeente aan concrete en realistische oplossingen voor de overlast van de HSL? Die vraag dringt zich bij D66 op na de briefwisseling over het handhaven van geluidsnormen tussen de gemeente en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu De briefwisseling creëert de indruk dat er geschoven wordt met verantwoordelijkheden terwijl er niks wordt gedaan aan de overlast die bewoners werkelijk ervaren. De voortdurende discussie over de vraag of de geluidsnormen wel overschreden worden wekt zelfs de indruk dat de daadwerkelijke overlast in twijfel wordt getrokken. D66 vindt dat een bestuur dat actief de belangen van haar inwoners behartigt niet discussieert over de vraag “ben ik wel verantwoordelijk?” maar over de vraag “wat kunnen we er samen aan doen?”.

De politiek in Lansingerland is het aan haar inwoners verplicht na te gaan wat ze zelf aan concrete oplossingen kan bieden om de overlast te verminderen. Natuurlijk is het zo dat alleen Den Haag voldoende geld heeft om de herrie van de HSL duurzaam op te lossen. Maar het creëren en handhaven van een goede leefomgeving is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid! Welke oplossingen zijn voor de korte termijn denkbaar? Welke juridische en financiële ruimte hebben we? Kan de gemeente voorbereidingen treffen voor concrete maatregelen zonder dat al duidelijk is wie betaalt?

D66 zou graag zien dat de gemeenteraad van Lansingerland concrete maatregelen formuleert en op haalbaarheid laat onderzoeken en daar in alle openbaarheid over discussieert. Na zo’n debat kan het college inzetten op het verwerven van steun bij de actiegroepen en andere gemeenten die overlast ervaren en de druk op Den Haag opvoeren om haar deel bij te dragen aan de oplossing. Zo wordt tegelijkertijd het belang van de inwoner vertegenwoordigd en actief gewerkt aan oplossingen.

D66-Lansingerland