Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 januari 2010

D66: autosloperijen Heron alleen onder strikte voorwaarden

D66 Pijnacker-Nootdorp vindt dat het principe-akkoord over de vestiging van Haagse autodemontagebedrijven op het Heron terrein uitsluitend onder hele strikte voorwaarden kan worden uitgevoerd.

 

D66 gaat er van uit dat de gemaakte afspraken volledig overeenkomen met de motie die eerder door de gemeenteraad hierover is aangenomen. Als dat niet het geval is, kan de overeenkomst wat D66 betreft niet doorgaan. De huidige gemeenteraad zal hier nog voor de verkiezingen van 3 maart a.s over beslissen. "Ik reken erop dat de huidige gemeenteraad hier erg kritisch naar zal kijken", aldus Peter Hennevanger, lijsttrekker van de Democraten in Pijnacker-Nootdorp.

Zo is onder andere afgesproken dat van de zes hectare bedrijventerrein slechts twee hectare mag worden ingevuld met autodemontagebedrijven. "Deze eis moet wel overeind blijven en ook hierop zullen wij in de toekomst blijven letten", aldus Hennevanger.

Uit de persberichten blijkt dat de grond weliswaar door Pijnacker-Nootdorp aan de gemeente Den Haag is verkocht, maar er is geen enkele sprake van een 'grenswijziging'. Het blijft dus Nootdorps grondgebied en het is aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp om in de vergunningverstrekking te letten op de eisen die overlast voor de omgeving moeten voorkomen. Pijnacker-Nootdorp behoudt dus de regie.
 
D66 wil dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met ecologisch onderzoek om de bedrijven op Heron goed in te passen in de omgeving en schadelijke gevolgen voor het milieu en de omwonenden te voorkomen. D66 wil hierbij expliciet mogelijkheden als fijnstofvervangende groenzones (bermbossen) betrekken.
 
Verder eist D66 dat auto’s en autowrakken uitsluitend overkapt worden opgeslagen en gedemonteerd en vindt het onacceptabel als autowrakken op open bedrijventerreinen worden gestald, ook niet 'tijdelijk'. Hennevanger: "Dus in het weekend geen autowrakken op straat". D66 zal in de toekomst de controle op de naleving hiervan kritisch blijven volgen.
 
D66 is voor een duurzame en milieuvriendelijke wijze van ontwikkeling van alle bedrijventerreinen binnen de gemeente dat geldt dus ook voor Heron.