Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2010

Herintreder D66 presenteert programma met de titel 'Anders Ja D66'

Overgenomen uit Telstar van woensdag 10 februari 2010

Door Linda Vaandering 

Pijnacker – In het Witte Huis presenteerde het in Pijnacker-Nootdorp herintredende D66 donderdagavond 4 februari zijn verkiezingsprogramma. Met Ad van der Wielen (voor degenen die nog niet zo lang in Pijnacker-Nootdorp wonen: Van der Wielen is een befaamd D66'er uit voorgaande perioden) als lijstduwer, is D66 nu volledig verjongd en vernieuwd. Na jaren van politieke afwezigheid bleek tijdens de laatste ledendag dat er nu genoeg enthousiaste leden in de gemeente waren, die weer wilden gaan meedoen.

Lijsttrekker Peter Hennevanger: "Het programma heet 'Anders Ja D66', dus de logische vraag is: wat moet er dan anders? Anders vanuit onze eigen kracht. Anders op basis van onze eigen overtuiging en de keuzes die wij maken. Ik heb een aantal punten op een rijtje gezet waar het anders kan en anders moet."

Dualisme

"Over dualisme: politieke meningsverschillen moeten worden beslecht in de gemeenteraad, waarna uiteindelijk de raadsmeerderheid bepalend is. Wethouders voeren uit en de gemeenteraad controleert op de uitvoering. Het kan in de optiek van D66 niet meer voorkomen dat een wethouder moet opstappen omdat hij toevallig lid is van een politieke partij waarmee een andere partij een hoogoplopend meningsverschil heeft." Op de vraag van een van de aanwezigen of deze opmerking op het debacle met Kees van der Kraan en de twaalf miljoen sloeg, antwoordde Hennevanger dat Van der Kraan waarschijnlijk wel verantwoordelijk was en zijn consequenties had moeten trekken. "Een wethouder mag niet geslachtofferd worden door de fout van een ander."

Burgers praten met gemeenteraad

"Inwoners hebben zich meer en meer verenigd in belangenorganisaties. Denk aan: WMO-Raad, Jongerenraad, Sportplatform, Cultuurplatform, Milieuplatform, Seniorenraad. Deze raden en platforms communiceren nu met de gemeente via de wethouders en gemeenteambtenaren.

D66 pleit voor een georganiseerde vorm van communicatie direct met de gemeenteraad. Want de gemeenteraadsleden maken de keuzes en nemen de beslissingen. De wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
Deze communicatie kan georganiseerd worden door bijvoorbeeld de raadscommissievergaderingen te vervangen door openbare politieke markten en thema-avonden."
 

D66 Pijnacker-Nootdorp is volledig vernieuwd en enthousiast

 

Financiën

"Over financiën: de gemeente Pijnacker-Nootdorp is niet langer meer een groeigemeente maar zal op korte termijn veranderen in een beheergemeente. Dit is een ander uitgangspunt voor het beheer van de financiën. Het gaat niet uitsluitend om uitstellen van grote investeringen om tot een sluitende begroting te komen, maar ook om het maken van keuzes.
Wat D66 betreft maken grote investeringen zoals wegen en andere infrastructuur, plaats voor realisatie en onderhoud van kleinschalige multifunctionele voorzieningen in de bestaande wijken. Uiteraard gebaseerd op de specifieke behoeften in die wijken."

Zorg en welzijn

Als het gaat om zorg en welzijn gaat D66 uit van de kracht van mensen. Bij zorg, welzijn en wonen is de taak van de gemeente gebaseerd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie. Dit betekent dat de individuele inwoner veel meer zelf mag en kan bepalen van welke voorzieningen hij/zij gebruik wil maken. Dit is anders dan een overheid die voor de inwoner bepaalt wat goed voor hem of haar is.

D66 is voorstander van betere faciliteiten rond het Persoonsgebonden Budget, steun aan mantelzorgers, maar ook een goed bereikbaar WMO loket waar de inwoner op basis van zijn of haar behoefte terecht kan. Uiteraard ziet D66 voor de WMO-raad een belangrijke rol weggelegd."

Woningen

"En over wonen: wat D66 betreft wordt er gebouwd op basis van de behoeften binnen de gemeente. Hierbij is een integrale aanpak voor de gehele gemeente leidend in plaats van het los van elkaar ontwikkelen van wijken. Het bouwen om het bouwen en veel geld te genereren uit de grondexploitaties is verleden tijd. Wat D66 betreft wordt het anders.

D66 wil zo veel mogelijk verschillende woningtypes voor doelgroepen als ouderen, jonge starters, één ouder gezinnen, doorstromers, minder validen etc. in plaats van uitsluitend de gemiddelde eengezinswoning.

Realiseren van woningen moet gelijk opgaan met de realisatie van wijkgerichte voorzieningen voor jong en oud, waarbij zo efficiënt en effectief mogelijk moet worden omgegaan met de beperkt beschikbare middelen."
 
Onderwijs, bso, sport en vrije tijd

"Over onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en vrije tijd denkt D66 dat er meer mogelijk is bij de realisatie van voorzieningen, als de organisaties en instanties op het gebied van Onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en vrije tijd meer gaan samenwerken. D66 is voorstander van uitbreiding van het aantal Brede Scholen en bijvoorbeeld de Combinatiefunctionaris, iemand die zowel les kan geven, als de jeugd na schooltijd elders bezig kan houden.

Geld dat bestemd is voor onderwijs moet ook naar onderwijs. Uit recentelijk onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat dit in het verleden niet als vanzelfsprekend is gebeurd.

Wat D66 betreft doet de gemeente er nog een schepje bovenop. In overleg met de partijen in het veld moet de gemeente investeren in kwalitatief goede voorzieningen voor met name het onderwijs en de brede school."

Economie, ruimte en milieu

"Op het gebied van economie, ruimte en milieu is D66 van mening dat ondernemers beter voor werkgelegenheid kunnen zorgen dan dat de overheid dat kan. D66 wil meer werkgelegenheid in Pijnacker-Nootdorp. De woon-werkbalans is te veel uit evenwicht. Meer ruimte dus voor ondernemers.

D66 is van mening dat we zuinig moeten zijn op het groen in en rond de kernen. Wij zijn onder andere daarom tegen de aanleg van de Noordelijke Randweg.

Pijnacker-Nootdorp moet ambitieuzer zijn als het gaat om duurzaamheid. Het huidige bestuur wil dat Pijnacker-Nootdorp in 2050 een klimaatneutrale gemeente is. Dit moet veel eerder gerealiseerd zijn."

D66 heeft een website, met plattegrond waarop de knelpunten zijn aangegeven. Een doventolk is er niet bij, maar er is voor slechtzienden wel een mogelijkheid de teksten te laten voorlezen.