Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 februari 2010

Kandidaat-raadsleden D66 maken zich hard voor Delfgauw

Overgenomen uit Telstar van woensdag 24 februari 2010

 

Delfgauw – De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn ook voor Delfgauw van groot belang. In de komende vier jaar zullen immers een aantal belangrijke knopen doorgehakt moeten worden in Delfgauw. De in Delfgauw woonachtige kandidaat-raadsleden voor D66 – Barend van de Kraats (nr. 2), Harm Wever (nr. 3) en Freek Lötters (nr. 13) – benoemen de belangrijkste aandachtspunten.

SV Wippolder
Al lange tijd worden de inwoners van Delfgauw die sporten bij S.V. Wippolder van het Delftse kastje naar het Pijnacker-Nootdorpse muurtje gestuurd. De Delftse vereniging met in meerderheid Delfgauwse leden pleit al jaren voor kunstgrasvelden. Tot nu toe zonder succes. Het wordt hoog tijd dat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft serieus om de tafel gaan zitten om aan een oplossing te werken.

Overlast jongeren
Delfgauw-Emerald kampt de laatste jaren met toenemende overlast door jongeren. Onlangs zag fastfood restaurant Verhage zich zelfs genoodzaakt om ’s avonds een uur eerder te sluiten vanwege de overlast voor omwonenden. D66 wil dat de gemeente samen met de jongeren, omwonenden, ondernemers (zoals die van Verhage) en andere belanghebbenden toewerken naar een goede oplossing. Maar, tegen de jongeren die niet mee willen werken en voor overlast blijven zorgen, zal strenger opgetreden moeten worden.

Bedrijventerrein Emerald
Vanaf de allereerste plannen voor de wijk Emerald is duidelijk dat er in Emerald een klein bedrijventerrein gevestigd zal worden, in de oksel van de N470 – A13. Wij vinden het van groot belang dat dit bedrijventerrein op een goede manier wordt ingepast in de wijk (brede groenstrook). Verder is  verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Het verkeer van en naar het terrein zal immers door gewone woonstraten rijden. De overlast voor bewoners dient zo minimaal mogelijk te zijn.

Behoud van groen
“Wonen in het groen”, zo werden de eerste bewoners van Delfgauw-Emerald gelokt. D66 vindt dat deze belofte overeind moet blijven. Concreet betekent dit dat er niet meer gesnoept mag worden aan de groene contouren in Delfgauw. Geen verdere uitbreiding van Ruyven en nieuwbouw van woningen alleen binnen de rode contouren (“inbrei” locaties).

In de komende jaren staat er in Delfgauw nog het nodige te gebeuren aan “dorpsvernieuwing” en kleinschalige bouw binnen de bebouwde kom, vooral in het oude deel van Delfgauw. Wij vinden het van groot belang dat burgers van Delfgauw hier direct over mee kunnen praten. D66 ziet de herinrichting van het Saaymans Vaderplein op basis van een alternatief voorstel van de omwonenden als een schoolvoorbeeld dat zeker navolging verdient.

D66 is zich er van bewust dat er nog veel meer zaken spelen in Delfgauw die aandacht verdienen. Zo zullen wij de ontwikkelingen rond de A13 en A4 nauwgezet volgen; houden wij vinger aan de pols wat betreft de verkeersveiligheid rond scholen; stimuleren wij meer mogelijkheden voor cultuur in Delfgauw, zoals een eigen bibliotheekfunctie; en pleiten wij voor een goede afstemming van onderwijs, kinderopvang en sport- en andere verenigingen.


Vlnr: Barend van de Kraats, Freek Lötters en Harry Wever