Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 april 2010

VVD en D66 samen verder op zoek na uitstappen CDA

Pijnacker-Nootdorp – VVD en D66 hebben met teleurstelling kennis genomen van het feit dat CDA zich heeft teruggetrokken uit de coalitiebesprekingen. Zowel VVD als D66 beseffen zich terdege dat de gemeente voor een zware periode staat, waarin forse bezuinigingen nodig zijn. VVD als grootste partij en D66 als grootste winnaar hebben besloten om nu samen de handschoen op te pakken en te zoeken naar een coalitie die kan zorgen voor een stabiel bestuur in Pijnacker-Nootdorp.

Namens de VVD zegt fractievoorzitter Peter van Haagen: "Wij vinden het besluit van het CDA om uit de lopende coalitiebesprekingen met de VVD en D66 te stappen onverstandig. De combinatie die het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag wordt nu door het CDA onmogelijk gemaakt. Wij hechten er aan te verklaren dat de afgelopen weken veel tijd en aandacht is besteed aan het herstel van vertrouwen tussen CDA en VVD. De bestuursstijlen van beide partijen zijn daarbij ook nadrukkelijk aan de orde geweest. Wij hebben erover gesproken hoe wij omgaan met het dualisme, hoe wij elkaar tijdig informeren en onderling communiceren. Naar aanleiding daarvan heeft het CDA toen aangegeven voldoende basis te zien voor gesprekken over de inhoud. Daarmee zouden wij afgelopen maandag starten. Waarom die benadering door het CDA ineens is verlaten is ons onduidelijk en getuigt bepaald niet van een consistente lijn. Bovendien vinden wij het weinig respectvol jegens de gesprekspartners."

Namens D66 voegt fractievoorzitter Peter Hennevanger hieraan toe: “Het is jammer dat CDA en VVD blijkbaar toch niet door één deur kunnen. Dit is niet goed voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze coalitie met de drie grootste partijen en samen zestien van de 29 zetels had voor het broodnodige stabiele bestuur kunnen zorgen. Het is cruciaal voor onze gemeente dat er zo'n stabiel bestuur komt. Wij gaan hieraan keihard werken samen met de VVD.” 

Op basis van de verkiezingsuitslag ligt het voor de hand dat de VVD als grootste partij en D66 als grootste winnaar hun verantwoordelijkheid nemen. Zij streven gezamenlijk naar een coalitie die zal zorgen voor een stabiel bestuur.