Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 mei 2010

Steun gevraagd voor duurzame energie

Nederland is de vieze man van Europa geworden: in plaats van te investeren in groene innovatie en de economie van de toekomst bouwen we nieuwe kolencentrales en overwegen we een tweede kerncentrale. Hernieuwbare energie komt zeer moeizaam van de grond in Nederland, terwijl omringende landen juist wel investeren in de omslag naar hernieuwbare energie. Wist je dat in Nederland een vergunningaanvraag voor een nieuw windpark langer duurt dan de aanvraag voor een nieuwe kerncentrale? Dat moet en kan anders.

Samen met milieu-experts van een aantal politieke partijen (o.a. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD)  is het platform duurzaamheid van D66 een burgerinitiatief gestart. Onze inzet is dat Nederland in 2050 volledig moet zijn overgestapt op hernieuwbare energie zoals wind en zonne-energie. Doel van het burgerinitiatief is om minimaal 40.000 steunbetuigingen te verzamelen, zodat de voorgestelde versnelling na 9 juni ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de nieuw gekozen Tweede Kamer.

Een volledig hernieuwbare energiehuishouding in 2050 is mogelijk en betaalbaar, aldus deskundigen. De techniek is daarbij niet het probleem. Het is vooral de uitdaging om de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren. 

Als D66 kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni (plaats 22) en mede-organisator van het burgerinitiatief vraag ik om uw steun. Met een paar klikken kunt u een verschil maken door het burgerinitiatief nú te ondertekenen op www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl.

Met duurzame groet,

Gerhard Mulder

www.gerhardmulder.nl
gerhardmulder.hyves.nl