Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 augustus 2010

D66 en LPN op de bres voor bewoners Gooland

Uitspraak Raad van State: Waterkering schaadt woon- en leefklimaat bewoners Gooland (Nootdorp)

 

Pijnacker-Nootdorp  De gemeenteraadsfracties van D66 en LPN vragen opnieuw aandacht voor het jarenlang slepende probleem van de bewoners van het Nootdorpse wijkje Gooland. Na jarenlang procederen zijn de bewoners uiteindelijk door de Raad van State in het gelijk gesteld. De waterkering in Ypenburg nabij Gooland, aangelegd door het Hoogheemraadschap Delfland op verzoek van de gemeente Den Haag, schaadt het woon- en leefklimaat van de bewoners in Nootdorp. Echter daarmee is het door Delfland dus illegaal aangelegde dijklichaam nog niet verdwenen. D66 en LPN vragen het college van BenW van Pijnacker-Nootdorp er alles aan te doen om het gelijk van haar bewoners ook daadwerkelijk te halen bij Den Haag en Delfland.
 

Op 7 juli jl. heeft de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, uitspraak gedaan in de zaak Gooland. Zij heeft het Haagse bestemmingsplan voor het zogenaamde deelplan 19 naar de prullenbak verwezen. De gemeente Den Haag moet met een nieuwe oplossing komen voor de waterkering nabij Gooland.
 
De fracties van D66 en Leefbaar Pijnacker-Nootdorp hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om zich hard te maken voor een goede oplossing voor de bewoners van Gooland. D66 en LPN willen van het college horen hoe zij de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland hierop gaan aanspreken. Behandeling van de vragen zal of op 2 september tijdens de hoorzitting bestemmingsplan Nootdorp-Noord of op 7 september tijdens de vergadering van de commissie Ruimte plaatsvinden. Er is haast geboden, want de gemeente Den Haag moet van de Raad van State voor 1 oktober a.s. met een nieuw plan komen. Geen tijd te verliezen dus!
 

De aardewal zoals deze is aangelegd door Hoogheemraadschap Delfland

 

Hoe is het probleem ontstaan?
Deelplan 19 is een laaggelegen gebied in Ypenburg. Om ervoor te zorgen dat de bewoners in Ypenburg geen natte voeten krijgen als gevolg van een lagere ligging van hun percelen ten opzichten van Gooland, is door de gemeente Den Haag gekozen voor de realisatie van een waterkering.

Het ontwerp en de aanleg van de huidige aardewal is een eenzijdig besluit van de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland en is opgenomen in het gewraakte bestemmingsplan. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en de bewoners van Gooland hebben hier niets over te zeggen gehad. Dit vanuit de Haagse gedachte dat de waterkering immers op Haags grondgebied ligt.
 
Zo kon het gebeuren dat de belangen van de bewoners van Gooland nagenoeg niet zijn meegenomen in de afweging hoe en waar de waterkering zou moeten worden aangelegd. Met als desastreus gevolg een metershoge constructie pal tegen de percelen van de bewoners in Nootdorp die van hun tuinen een moeras maakt. Daarbij komt nog dat indien er onderhoud nodig is aan de huidige aardewal dit zal moeten plaatsvinden via de tuinen van de bewoners in Nootdorp, omdat Den Haag hiervoor geen ruimte heeft gereserveerd.

Een uiterst ongelukkige situatie. Zo is ook de opvatting van de rechterlijke macht.