Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 december 2010

D66: veilige verkeerssituatie Bedrijventerrein Emerald vraagt blijvende aandacht

D66 Pijnacker-Nootdorp constateert op basis van de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad dat ontsluiting van het nieuwe Bedrijventerrein Emerald via de Rijksstraatweg zeer moeilijk te realiseren is. Gekozen is voor een ontsluiting via de Spiegelmakerstraat in de woonwijk Emerald. Voor de hulpdiensten (politie en brandweer) wordt echter wel een ontsluiting geregeld via de Rijksstraatweg.

D66 vindt het van groot belang dat indien de Spiegelmakerstraat gekozen wordt als ontsluitingsweg van het bedrijventerrein dat dit een duurzaam veilige 30 km/uur-straat wordt en dat er maatregelen worden genomen die de veiligheid van weggebruikers garanderen. D66 heeft het College dan ook gevraagd om de maximale snelheid van 30km/uur scherp te handhaven en consequent te monitoren of er geen verkeersoverlast, onveiligheid of andere hinder ontstaat door het wegverkeer van en naar het nieuwe bedrijventerrein.

D66 is tevreden over de uitwerking die is gegeven aan de uitspraak van de rechter om te zorgen voor een betere inpassing van het bedrijventerrein door het aanleggen van een bredere groenstrook in samenspraak met de bewoners.