Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 mei 2011

‘Niet bezuinigen in onderwijs, maar investeren!’

D66-prominent Boris van der Ham gast tijdens Politiek Café D66: Onderwijs Anders? JA!

‘D66 is dé onderwijspartij van Nederland. Wij willen niet bezuinigen, zoals dit kabinet feitelijk doet, maar investeren. Niet voor niets maken wij ons sterk voor 2,5 miljard naar onderwijs en kennis. Zo voorkomen we dat het Nederlands onderwijs internationaal nog verder wegzakt.’ Aldus  Boris van der Ham, D66-prominent en woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer, en de belangrijkste gast tijdens het Politiek Café D66: Onderwijs Anders? JA! dat D66 Pijnacker-Nootdorp Lansingerland op 20 april in Het Witte Huis in Pijnacker organiseerde.

Het was zomers warm buiten, maar dat weerhield Van der Ham er niet van een vlammend betoog te houden over de absolute topprioriteit die D66 aan onderwijs toekent. Niet alleen raakt goed onderwijs aan de kern van de missie van D66, waarin individuele ontplooiing een belangrijke rol speelt. Ook is onderwijs de motor van onze economie en de basis waarop onze welvaart is gebaseerd. ‘Nederland is de afgelopen jaren op achterstand geraakt wat betreft de kwaliteit van onderwijs’, stelde Van der Ham. ‘En dat kunnen we ons niet permitteren. Forse investeringen over de hele linie, van het basis- en middelbaar onderwijs, het mbo, tot het hbo en de universiteiten, zijn juist nu noodzakelijk.’

Van der Ham noemde een aantal voorstellen van D66 om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. ‘Het leraarschap moet weer aantrekkelijk worden. Dat kan door verbetering van de salarissen van leraren, maar ook door invoering van variabele beloning.’ Neem leraren daarnaast serieus. ‘Als je al een aantal jaren geen beoordelingsgesprek hebt gevoerd, dan leidt dat tot motivatieproblemen, en dus achteruitgang van de onderwijskwaliteit.’ Verder is D66 voorstander van meer ‘brede scholen’, waar kinderen makkelijker (taal)achterstanden wegwerken, en terecht kunnen voor naschoolse opvang en sport. ‘Ook zijn wij voor het mogelijk maken van doorleren in de zomer’.

Het MBO wordt nu door het enorme aanbod aan opleidingen vaak gezien als een duizendkoppig monster, met veel uitval van leerlingen is. En rond het VMBO is een beeld ontstaan als het afvoerputje van het onderwijs. Van der Ham vond dat onterecht en ongenuanceerd. ‘Er gaat gelukkig veel goed, maar op onderdelen pleiten wij natuurlijk voor aanpassingen. Scholen moeten kwaliteit leveren. Doen ze dat niet, dan moet een school sneller dan nu voor sluiting vrezen. Verder verdient de uitval van leerlingen door de gebrekkige aansluiting van het VMBO op het MBO onze volle aandacht.’

Ook het hoger onderwijs moet volgens Van der Ham een kwaliteitsimpuls krijgen. Van der Ham: ‘Laat hogescholen en universiteiten zich concentreren op waar ze al goed in zijn. D66 wil minder maar kwalitatief betere  studierichtingen per hoger onderwijsinstelling.’ Van der Ham is voorstander van bepaalde vormen van selectie van studenten aan de poort, zodat studie-uitval in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangepakt. ‘Zo is het matchingsgesprek interessant, waarbij voor aanvang van de studie wordt gekeken of de student bij de opleiding past en omgekeerd. Is het bijvoorbeeld wenselijk dat je economie wilt gaan studeren, maar voor wiskunde een 5 op je VWO-examen hebt gehaald? En natuurlijk zijn we voor kleinschaliger onderwijs, waarbij colleges zoveel mogelijk aan kleine groepen worden gegeven.’

Daarna was het woord aan de zaal, en ontstond een levendige discussie. Zo passeerde het groot aantal oudere leraren in het basisonderwijs de revue, die de instroom van jonge leraren belemmeren. Verder werd uitgebreid over het probleem van de grote klassen gedebatteerd. Een aantal leraren uit het basisonderwijs uitten hun zorgen over het groeiend aantal extra taken die basisscholen de laatste jaren krijgen. ‘Sexuele voorlichting is natuurlijk prima, maar het kan ten koste gaan van onze primaire taken zoals taal en rekenen’, aldus een lerares van een basisschool uit Delfgauw. ‘De druk van buitenaf op onze school om dit soort zaken aan te bieden is groot, maar het moet qua tijd natuurlijk allemaal wel kunnen.’ Van der Ham was het met haar eens. ‘Extra taken zorgen nu vaak voor een zware belasting van scholen. Geef scholen daarom meer verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien, i.p.v. deze van bovenaf op te leggen. Scholen kunnen prima zelf beoordelen wat ze extra willen en kunnen doen. Als een school in een dorp bijvoorbeeld eens bij een voedselbank in een stad wil gaan kijken: uitstekend! Laat scholen dus naar bevind van zaken handelen, ook op het niveau van de individuele leerling.’

Aan het einde van de avond overhandigde Aniek Dane, voorzitter van D66 Pijnacker-Nootdorp Lansingerland, aan Boris van der Ham een enorme bos bloemen, als dank voor zijn bijdrage aan een geslaagd Politiek Café van D66.

 

Van links naar rechts: bestuurslid Servaas Toebosch, raadslid Patrick van der Hoeven (Pijnacker-Nootdorp), Boris van der Ham en bestuursvoorzitter Aniek Dane