Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 mei 2011

D66 steunt inzet BOA’s

Tijdens de Raadsvergadering van 26 mei is met steun van D66 besloten vier bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente te nemen. Uit een tweejarige proef blijkt dat de BOA’s bijdragen aan het gevoel van veiligheid in Lansingerland. Ook worden BOA’s ingezet om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren door verbaliserend op te treden tegen bijvoorbeeld hondenpoep of het dumpen van vuilnis. Voor de D66-fractie was het belangrijk te constateren dat BOA’s niet louter als repressie-instrument zullen worden ingezet, maar dat het zwaartepunt juist op preventie komt te liggen, bijvoorbeeld bij de aanpak van hangjongeren. De fractie van D66 heeft het college dan ook gevraagd het aantal BOA’s te beperken, hun taken strak in te kaderen, en over twee jaar opnieuw een evaluatie aan de Raad voor te leggen.