Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 februari 2015

Fractie van D66 is voor een goed functionerende rekenkamer in onze gemeente

Op initiatief van de fractie van D66 heeft de rekenkamercommissie van onze gemeente voor 2015 voldoende budget om haar werk te doen. De belangrijkste taak van de rekenkamercommissie is het ondersteunen van de gemeenteraad door middel van gericht en onafhankelijk onderzoek. Dit is een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de lokale democratie en geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar taken van sturen en controleren van de wethouders uit te voeren.

Overigens doet de rekenkamercommissie dit al jaren met een zeer bescheiden budget. De richtlijn voor het onderzoeksbudget is 1 euro per inwoner, wat voor onze gemeente op een budget van ongeveer 50.000 zou moeten uitkomen. In de bezuinigingen van de laatste jaren heeft de gemeenteraad ook fors bezuinigd op haar eigen uitgaven en daarmee was het budget al teruggebracht naar zo’n 24.000 euro. Per abuis is in een volgende bezuinigingsronde, waarbij het budget voor externe adviezen werd gehalveerd, nogmaals het budget van de rekenkamercommissie meegenomen. En zou uitkomen op slechts 12.000 euro per jaar. Hierdoor kon de rekenkamer uiteraard haar werk niet meer doen. Naar aanleiding van een brief van de voorzitter van de rekenkamer en op initiatief van de fractie van D66 is deze laatste, ongewilde, bezuiniging weer teruggedraaid en beschikt de gemeenteraad dus weer over een rekenkamer met voldoende capaciteit om de gemeenteraad te voorzien van gerichte en onafhankelijke informatie.

Gemeentelijke rekenkamers in het nieuws:

Binnenlandsbestuur: Plasterk: 15 lokale rekenkamers slapen

Raadslid.nu: meerderheid gemeenten bezuinigt op rekenkamer