Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 september 2016

Raadsvragen over eigen bijdrage Wmo

Onder veel inwoners van Pijnacker-Nootdorp die zorg nodig hebben zijn er bedenkingen bij de relatief hoge eigen bijdrage in Pijnacker-Nootdorp. Dit terwijl de gemeente geld heeft overgehouden dat hiervoor was begroot. Gemeenteraadsleden van de fracties van PvdA, VVD en D66 hebben gezamenlijk het College daarom vragen gesteld.

Vanaf 1 januari 2015 draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van volwassenen die door een beperking het risico lopen niet meer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen of mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zij kunnen voor deze beperking in hun zelfredzaamheid een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor het verkrijgen van hulp via de Wmo (maatwerkvoorzieningen) geldt een eigen bijdrage. Dit is wettelijk bepaald. De hoogte van de eigen bijdrage mag de gemeente zelf bepalen. Vergeleken met andere gemeenten heeft Pijnacker-Nootdorp een hoge eigen bijdrage. Kortgeleden bleek uit het door het College verstrekte document “Monitor Sociaal Domein” dat de gemeente ruim binnen de Wmo-begroting is gebleven.

vlnr: Marieke van Bijnen (PvdA), Edo Haitsma (VVD) en Sylvia Markerink (D66)

vlnr: Marieke van Bijnen (PvdA), Edo Haitsma (VVD) en Sylvia Markerink (D66)

De hoge eigen bijdrage zorgt voor veel vragen en kritiek in de samenleving, vooral bij ouderen. Dit speelt landelijk maar ook bij onze eigen inwoners. Dit was dan ook reden voor de raadsleden Marieke van Bijnen (PvdA) Edo Haitsma (VVD) en Sylvia Markerink (D66) om aan het College te vragen nog eens kritisch te kijken naar de hoogte van de eigen bijdrage.

Zo vragen de raadsleden de wethouder onder andere of er aanwijzingen zijn dat inwoners vanwege de hoogte van de eigen bijdrage zorg gaan mijden of afhaken voor de benodigde hulp. Belangrijk vinden de raadsleden ook dat de inwoners goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdragen.

Eind oktober volgt het begrotingsdebat. De antwoorden van het College zullen dan ongetwijfeld binnen zijn. De Raad kan dan op basis van zoveel mogelijk verkregen informatie haar debat over de eigen bijdrage Wmo voeren.