Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 oktober 2016

D66 voor echt duurzaam mobiliteitsplan

In de gemeenteraadsvergadering van september jl. stond onder andere het duurzaam mobiliteitsplan op de agenda. Wat de fractie van D66 betreft konden de door het college voorgestelde plannen voor wegen, fietspaden en ov-voorzieningen nog wel een tandje duurzamer.

Het was Patrick van der Hoeven die namens de fractie van D66 twee moties indiende. In de eerste motie stelde hij voor om bij de drie randstadrailstations in de gemeente ook voor de toekomst voldoende ruimte te reserveren voor het parkeren van auto’s en stallen van fietsen. “Als je inwoners wilt uitnodigen meer gebruik te maken van de metro richting Den Haag of Rotterdam, moet je ook voor de toekomst voldoende parkeerruimte en fietsenstallingen bieden”, aldus Van der Hoeven.

In de tweede motie verzocht hij de wethouder om de luchtkwaliteit bij woonwijken nabij de grote wegen echt zelf te laten meten. In de aangeboden plannen maakte de gemeente gebruik van theoretische modellen om de luchtkwaliteit in de gemeente te bepalen. Van der Hoeven: “Uit deze modellen blijkt dat de luchtkwaliteit in onze gemeenten voldoet aan de normen, maar door zelf metingen uit te voeren, bijvoorbeeld langs de A12, A13 en N470, weet je pas echt of dit klopt”. Juist omdat volgens de modellen Pijnacker-Nootdorp op de grens zit van de norm, is een werkelijke meting van cruciaal belang.

De luchtkwaliteit in de provincie Zuid-Holland is vaker onderwerp van discussie. Uit recent onderzoek blijkt dat het inademen van gewone buitenlucht is te vergelijken met het meeroken van meerdere sigaretten per dag. Overigens kan de gemeente Pijnacker-Nootdorp uiteraard niet alleen de luchtkwaliteit in onze gemeente verbeteren. “Maar op grond van echte meetresultaten kunnen we wel gerichter met maatregelen te werk gaan in de regio”, stelt Van der Hoeven: ”Meten is weten”.

De motie luchtkwaliteit werd mede ondertekend door TROTS, PvdD, Gemeentebelangen, GroenLinks en de PvdA. De motie over parkeervoorzieningen werd mede ingediend door PvdA, Gemeentebelangen, VVD en CDA. Beide moties werden aangenomen.