Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 maart 2017

Brede steun van gemeenteraad voor doorpakken ten behoeve van zorgvoorzieningen

Brede steun van gemeenteraad voor doorpakken ten behoeve van zorgvoorzieningen
Tijdens de vergadering van donderdag 26 januari jl. onderstreepte de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp nog maar eens het belang van de Buurtbus en de lokale welzijnsorganisaties voor onze gemeente.

Het was raadslid Jaap Koole (D66) die ook namens de fracties van GBPN, Trots, CDA, EA, VVD en CU/SGP een tekstvoorstel indiende om het belang van het voortbestaan van de buurtbus in onze gemeente onder de aandacht te brengen van de metropoolregio. In het amendement werd het belang van deze fijnmazige voorziening in aanvulling op het totale openbaar vervoer in onze gemeente benadrukt. “Met deze combinatie is een voorziening van hoge kwaliteit aanwezig, die in het bijzonder bijdraagt aan de mobiliteit van kwetsbare groepen”, luidde een deel van de tekst.

 

Het amendement werd door alle fracties in de raad aangenomen en het College zal de tekst verwerken in een reactie op de voorstellen voor de nieuwe aanbesteding van het regionale busvervoer, door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Daarnaast had de D66-fractie de informele zorg als onderwerp toegevoegd aan de agenda. “Er moet snel meer duidelijkheid komen voor de lokale welzijnsorganisaties, onder andere over de welzijnscentra en de wijze van subsidiëring door de gemeente”, aldus raadslid Sylvia Markerink (D66)

Omdat er meer zorgtaken naar de gemeente zijn gegaan wordt er een groter beroep gedaan op de welzijns- en maatschappelijke organisaties, zoals: SWOP, de Bibliotheek en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. In juni vorig jaar verzocht de Raad het College dan ook om voorstellen voor te leggen waarin duidelijk werd gemaakt hoe o.a. de continuïteit van het aanbod van deze organisaties wordt gewaarborgd en geoptimaliseerd. Natuurlijk in nauwe samenwerking met deze partners.

Begin dit jaar was nog steeds niet helder hoe het College dit verzoek zou uitvoeren. Daarom kwam D66-raadslid Sylvia Markerink met een nieuwe motie waarin het College werd opgeroepen om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 duidelijkheid te verschaffen. “Behalve voor de medewerkers van onze welzijnsorganisaties is dit vooral ook van groot belang voor onze kwetsbare inwoners die hiervan gebruik maken” vervolgde Sylvia Markerink haar betoog. Ook werd in de motie opgenomen dat er voor een eenvoudiger financieringssysteem moet worden gekozen. Bureaucratie in de zorg moet zoveel mogelijk worden vermeden. De motie van D66 werd mede-ingediend door PvdA, GL, VVD, PvdD, CU-SGP, CDA, EA en Trots en dus met brede steun aangenomen.