Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

D66: “Meer betaalbare koopwoningen voor starters in Pijnacker-Nootdorp”

Afgelopen donderdag 14 december heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp ingestemd met het voorstel, op initiatief van D66, om meer werk te maken van betaalbare koopwoningen voor starters in onze gemeente. Aanleiding was het voorstel van het college van BenW om de verstrekking van startersleningen door de gemeente met nog een periode te verlengen. 

D66-raadslid Harry Wever: “Je kunt als gemeente starters op de woningmarkt proberen te helpen door het verstrekken van goedkope aanvullende leningen, maar als er geen of onvoldoende betaalbare koopwoningen zijn, dan blijft het voor hen onmogelijk om een woning te vinden.”

Het voorstel dat op initiatief van D66 werd ingebracht door de fracties van CDA, PvdA, GroenLinks, Eerlijk Alternatief en CU-SGP houdt in dat het college actief aan de slag moet om koopwoningen, appartementen, studio’s e.d. met een koopprijs van een ton tot 165 duizend euro in de gemeente te realiseren. Hiermee moeten vooral jonge starters de kans krijgen om in onze gemeente een woning te vinden. Het college kreeg de opdracht om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen.