Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juni 2018

D66 Pijnacker-Nootdorp: aansluiten bij Statiegeldalliantie

D66 wil graag dat Pijnacker-Nootdorp zich aansluit bij de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie is in november 2017 opgericht. Het doel van de alliantie is om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren, zodat onder andere het zwerfvuil vermindert en het hergebruik toeneemt. In Nederland hebben bijna 300 gemeenten zich inmiddels aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

In maart heeft de Nederlandse regering het bedrijfsleven tot 2021 de tijd gegeven om beter te gaan recyclen en het aantal flesjes in het zwerfafval substantieel te verminderen. Lukt dat niet dan komt er vanaf 2021 statiegeld op plastic flesjes.

D66 vindt het belangrijk dat statiegeld zowel voor flesjes als blikjes wordt ingevoerd en ziet dit – net als de Statiegeldalliantie – liever eerder dan 2021 gebeuren. Daarom heeft D66 het College gevraagd of zij het steunt als Pijnacker-Nootdorp zich aansluit bij de Statiegeldalliantie.

Thema

Ruimte, Groen & Milieu

De Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp geeft een schets van ons gemeente in de toekomst. Wij willen dat de gemeente met haar beleidsplannen en doelen invulling geeft aan de ambitie van de toekomstvisie en onderliggende visies (sociaal domein, economische visie en ruimtelijke structuurvisie). We willen dat de gemeente samen met haar bewoners verder nadenkt over wat er in de buurt nodig is en mogelijk is aan nieuwe ontwikkelingen. Deze gebiedsvisies moeten bepalend zijn voor wat er in de bestemmingsplannen moet komen te staan.

Lees meer