Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juli 2018

Pijnacker-Nootdorp sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. De motie op initiatief van D66 Pijnacker-Nootdorp is door de gemeenteraad met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

De Statiegeldalliantie pleit voor het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes om zo  tot een structurele en eerlijke oplossing voor de zwerfafval te komen. De ‘plastic soep’ is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, voor mens en dier.

D66-fractievoorzitter Barend van de Kraats: “Minder zwerfafval zorgt voor verbetering van de leefomgeving door schonere straten, bermen en sloten. We voorkomen veel onnodig dierenleed. Uit onderzoeken en uit ervaring in andere landen blijkt dat statiegeld een effectief middel is om zwerfafval te reduceren. Daarom zijn wij blij dat de gemeenteraad positief heeft besloten over ons voorstel om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.”

Zo’n 300 gemeenten gingen Pijnacker-Nootdorp al voor als alliantiepartner van de Statiegeldalliantie. Inmiddels hebben meer dan 700 Nederlandse en Vlaamse organisaties zich aangesloten bij de alliantie.

Thema

Duurzaamheid & energie

Huishoudens en ondernemingen ondervinden meer en meer de gevolgen van schaarste aan grondstoffen, zoals fossiele brandstoffen, met als gevolg een hogere energierekening. Duurzame initiatieven en innovaties zijn nodig om ook in de toekomst comfortabel te kunnen wonen en succesvol te ondernemen. D66 is blij met de huidige initiatieven en activiteiten die worden ontplooid door inwoners en ondernemers. We zien onder andere een grote toename van het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen en toepassing van aardwarmte. Onze gemeente heeft een goed voorbeeld gegeven via een op duurzaamheid gerichte verbouwing van de brandweerkazerne tot nieuw bestuurscentrum in plaats van sloop en nieuwbouw.

Heel goed, maar er kan en moet meer.

Lees meer