Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 oktober 2018

Regionale samenwerking Jeugdhulp en langer thuis wonen voor ouderen

D66 heeft een belangrijke stap gezet om de jeugdhulp in Haaglanden betaalbaar en toegankelijk te houden. Een motie om meer grip te krijgen op de jeugdhulp werd raadsbreed gesteund. Onze zorgspecialist Sylvia Markerink licht toe:

Onze fractie heeft het initiatief genomen om samen met raadsleden uit andere gemeenteraden het voorstel te doen om een regionale Raadswerkgroep Jeugdhulp in te stellen. Hierdoor kunnen Gemeenteraden elkaar makkelijker vinden, weten ze wat er in elkaars gemeente speelt en waar de knelpunten liggen. Het biedt een extra instrument om grip te houden op regionale afspraken. Dit voorstel is eind september raadsbreed aangenomen, nadat het in de Gemeenteraden van Zoetermeer en Rijswijk al was omarmd. Er werd vanaf het begin nauw samengewerkt met VVD en Progressief Pijnacker-Nootdorp, al snel gevolgd door CDA, CU/SGP, Trots en Eerlijk Alternatief. Uiteindelijk ging de gehele Raad met ons mee; deze gezamenlijke inzet geeft ook vertrouwen voor onze D66-collega’s in de gemeenten waar de motie nog behandeld moet worden.

Door deze gezamenlijke maatregel werken we aan een jeugdhulp die betaalbaar en toegankelijk is voor alle kinderen die het nodig hebben in de regio Haaglanden.

Sinds de jeugdhulp in 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden, is er veel veranderd. Pijnacker-Nootdorp werkt met 9 andere gemeentes in de regio Haaglanden samen om gespecialiseerde jeugdhulp in te kopen: we hebben laagdrempelige lokale voorzieningen gerealiseerd, specialistische jeugdhulpaanbieders werken nu beter samen en er is meer verbinding tussen jeugdhulp en andere onderdelen van het sociaal domein.

Wij willen dat de jeugdhulp ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en zonder onnodige administratie aangeboden kan worden. Hiervoor gaan we in de regio Haaglanden over op een financiering waarbij het resultaat van een geheel traject centraal staat, en niet het aantal uren dat door jeugdhulpverleners is geleverd. De regionale samenwerking moet verder worden versterkt om hier samen goede afspraken over te maken. Wethouders en ambtenaren hebben al een overleg om dit regionale beleid voor te bereiden. Ook voor de Gemeenteraad is het belangrijk om interlokaal met andere Raden vroeg betrokken te worden in dit traject. En juist deze regionale werkgroep gaat daar mede voor zorgen.

Ook heeft D66 met succes een amendement ingediend zodat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Een tweede punt van zorg, in dit geval over de verordening ‘Wet maatschappelijke ondersteuning-tarieven’ werd ook weggenomen: Ons amendement om een hoger bedrag te hanteren bij het criterium “primaat verhuizen” werd aangenomen. In het kort: al een paar maal vergaderde de Raad over de Wmo verordeningen. Een van de uitgangspunten van de Wmo is dat mensen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Daar staan wij pal voor. Daarom verbaasde het onze fractie dat het bedrag – dat als grens wordt gehanteerd om te beoordelen of verhuizen niet een betere optie kan zijn – veel lager lag dan in omringende gemeenten. Het was zelfs lager lag dan de kosten van bijvoorbeeld een eenvoudige traplift met één bocht. Het College was de Raad al enigszins tegemoet gekomen door het eerder voorgestelde bedrag van €5.000 te verhogen naar €7.500. Omdat de meeste fracties zich al eerder hadden uitgesproken voor een bedrag van €10.000 werd ons amendement met succes aangenomen.

Prettig was het om met name bij de H10 motie Jeugdhulp het idee te hebben dat je als fractie werkt aan een zo breed mogelijk draagvlak, dat zich in dit geval zelfs uitstrekt tot andere gemeenten waar deze motie ook op de agenda komt. Deze maand volgen er nog andere gemeenten waar zal wordt gestemd. Wordt vervolgd!

Thema

Zorg & Welzijn

De gemeente krijgt meer taken, dat is goed!
Maar moet het doen met minder geld, dat kan beter!

Lees meer