Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 november 2018

Politiek Café Passend Onderwijs

Op 5 november werd er in Het Nest te Pijnacker een debatavond gehouden over het passend onderwijs. Docenten, schoolleiders, ambulant begeleiders, ouders en lokale politici waren aanwezig voor een gesprek met onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer waaronder Paul van Meenen.

Op initiatief van de lokale politieke partijen D66, PPN, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP ontstaat een prettig en diepgaand debat over passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is om voor iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning zo organiseren dat het aansluit op de behoefte van het kind. Ook voor de meeste kinderen met leer- of gedragsproblemen is er daardoor plek hebben binnen het regulier onderwijs.

Het is niet eenvoudig om dit doel te bereiken. Passend onderwijs vereist dat basisscholen heel veel specialistische kennis in huis hebben of in huis halen om kinderen ‘waar iets mee is’ toch binnen de basisschool het beste onderwijs en de beste zorg te bieden. Er is vanuit het passende onderwijs een verplicht samenwerkingsverband waar basisscholen allerlei specialistische kennis kunnen halen.

Deskundigen uit het onderwijs gaven aan dat het In de omgeving van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland redelijk goed gaat met het passend onderwijs. “Landelijk is het helemaal nog geen groot succes”, stelde Paul van Meenen. “Kinderen worden als te hete aardappels van het ene bord naar het andere geschoven, met als gevolg ongelukkige kinderen en wanhopige ouders.”

Ook bij aanwezigen waren er soms kritische geluiden te horen. Zo gaven enkele ouders aan dat ‘als er iets is met een kind’ er soms onnodig een heel circus wordt opgetuigd. Zij gaven aan dat zij weleens hun toevlucht zoeken bij de huisarts, omdat via de huisarts sneller een eenvoudige training kan worden aangevraagd die voor het kind noodzakelijk is, dan via de school. De training wordt dan verstrekt in het kader van jeugdhulp.

Feit is dat het ‘gewone’ werk in de klas op de basisschool zwaarder is geworden. Er zitten in de klas relatief veel kinderen die niet standaard zijn. Doordat meerdere kinderen bijzondere aandacht en begeleiding nodig hebben, krijgen steeds meer kinderen te weinig aandacht. Scholen werken hard om oplossingen te vinden.

Zij geven aan de ouders hier nauw bij te betrekken. Ouders hebben een belangrijke rol. Aan de andere kant hebben ouders regelmatig de indruk dat zij te weinig in regie zijn, juist te weinig betrokken worden. Misschien werken scholen te veel aanbodgericht en zouden zij meer vraag gericht kunnen werken? Het blijft een complexe materie.

Paul van MeenenDuidelijk is dat het ideaalbeeld van Paul van Meenen, “Gewoon lekker vrij lesgeven in je eigen klas”, niet meer bestaat. Er moet heel veel afgestemd en genoteerd worden. Ook omdat in het onderwijs docenten in toenemende mate part time werken.

Peter Hennevanger wethouder Onderwijs in Pijnacker-Nootdorp sloot de avond af met een korte samenvatting. Het beeld is dat het passend onderwijs in de regio Pijnacker-Nootdorp/Lansingerland redelijk goed functioneert, maar er is nog wel veel werk aan de winkel.

Ter afsluiting was er nog tijd was voor een hapje en een drankje waarbij de aanwezigen op informele gedachte met elkaar en de Tweede Kamerleden van gedachte konden wisselen.

Thema

Onderwijs

D66 vindt het van groot belang dat er een zo breed en gevarieerd mogelijk onderwijsaanbod aanwezig is in de directe leefomgeving van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Voldoende en gevarieerd onderwijs draagt bij aan de zelfontplooiing van (jonge) mensen. Bovendien vervullen scholen en onderwijsinstellingen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in de wijk.

Lees meer