Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 april 2019

Eerder informatie over duurzaamheid

In de raadsvergadering van maart 2019 is een D66 motie aangenomen met als doel dat onze inwoners de WoonWijzerWinkel vaker moeten kunnen vinden. Ook moet duidelijker worden dat de gemeente financiële hulpmiddelen ter beschikking stelt om te kunnen investeren in duurzaamheid.

De opdracht aan het college luidde dat mensen die verhuizen naar een nieuwe woning in onze gemeente uiterlijk bij het aangeven van de verhuizing actief geïnformeerd moeten worden over deze middelen. Ook wordt gevraagd aan het college mogelijkheden te zoeken om mensen nog veel eerder in het verhuisproces te benaderen, omdat dit met name in nieuwbouwprojecten voordeliger kan uitpakken voor de inwoners, zo merkte initiatiefnemer Daniël de Wolf op: als je weet dat je een extra stroomgroep nodig hebt voor een zonneboiler, krachtstroom voor een warmtepomp of een extra stevig dak voor een groen dak, dan kan je daar in de bouw rekening mee houden. Dat scheelt dubbel werk (en geld)!

De wethouder reageerde namens het college en noemt het een verdere verbreding van de initiatieven om onze gemeente te verduurzamen. Het is zeker nog niet te veel van het goede, “zolang wij een bedroevend percentage aan hernieuwbare energie in onze gemeente hebben”.

Op de fracties van de VVD (van mening dat de inwoner zelf actief op zoek moet naar informatie) en Gemeentebelangen (van mening dat hun eigen motie uit 2017 voor bestaande bouw afdoende is) na, was iedereen het met ons eens.