Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 mei 2019

D66 voor sterk Pijnacker Centrum

Op donderdag 16 mei j.l. is in de gemeenteraad het plan voor de nieuwe inrichting van Pijnacker Centrum besproken. Het centrum zit al jaren in zwaar weer door afnemende bezoekersstromen. Het is dan ook voor iedereen duidelijk dat er wat moet gebeuren.

De D66-fractie steunt het plan om ruim een half miljoen euro te stoppen in de verbetering van Pijnacker Centrum. Wat voor D66 de doorslag heeft gegeven is dat er ook ruim geïnvesteerd wordt in de openbare verblijfsruimte: bankjes, een waterpartij, groen. Hierdoor wordt het centrum voor iedereen nog beter toegankelijk en ontstaat er een levendiger dorpscentrum.

Tegelijkertijd weten we dat dit plan niet het Ei van Columbus is om het centrum ook op de langere termijn levensvatbaar te houden. De consument koopt steeds meer via internet, en meer en meer zijn dat ook de dagelijkse boodschappen. Een trend die landelijk is en waar dus niet alleen Pijnacker last van heeft. Het boodschappenmoment, waarvoor Pijnacker Centrum nu gebruikt wordt, zal dus in de toekomst nog verder onder druk komen te staan.

D66 is er dan ook van overtuigd dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De suggestie om in het centrum ook ruimte te bieden voor niet-commerciële functies spreekt ons aan. Denk aan een bibliotheek-, gemeente- of zorgloket. Het geeft in ieder geval al meerdere redenen om een bezoek aan het centrum van Pijnacker te brengen. De D66-fractie heeft de wethouder dan ook meegegeven om hier nadrukkelijk naar te kijken bij de uitwerking van het strategisch plan voor Pijnacker-centrum en bij de Economische Visie voor Pijnacker-Nootdorp.