Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 mei 2019

Luchtkwaliteit in Pijnacker-Nootdorp onder druk

De fractie van D66 Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van een betere luchtkwaliteit in onze gemeente. Uit rapportage van de EU blijkt dat de regio waarin Pijnacker-Nootdorp zich bevindt tot de slechtst presterende agglomeraties in de EU behoort, voor wat betreft de luchtkwaliteit. Daarom heeft D66 onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het College en een motie luchtkwaliteit ingediend bij de behandeling van de strategische agenda van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

In 2016 diende de lokale D66-fractie al een motie in waarin werd aangedrongen op onderzoek naar fijnstof en stikstofdioxide in de lucht rond de wegen en in de dorpskernen. Die motie werd aangenomen door de gemeenteraad, maar volgens het toenmalige college waren de kosten voor de luchtkwaliteitsmetingen zo hoog dat er verder nooit meer iets mee is gedaan.

Geen initiatief uit college

Recent heeft het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp echter een brief aan de gemeenteraad en het college gestuurd, waarin het platform er op aandringt om de luchtkwaliteit nu echt op de agenda te zetten. D66 ondersteunt deze oproep van harte en heeft vragen gesteld aan het College of alsnog werk gemaakt kan worden van luchtkwaliteitsmetingen. Het College antwoordde daarop dat zij daarin zelf niet het voortouw zal nemen, maar wel positief zal staan tegenover eventuele burgerinitiatieven.

Wat de fractie van D66 betreft is dit te vrijblijvend. Het argument dat de concentraties voor fijnstof en stikstofdioxide in Pijnacker-Nootdorp nog onder de Europese normen zitten houdt volgens D66 geen stand. De GGD Haaglanden geeft immers aan dat ook bij concentraties onder de Europese normen er nog aanzienlijke gezondheidseffecten zijn. De GGD noemt in het bijzonder de A12, A13, N470, maar ook de Klapwijkseweg en Oostlaan in Pijnacker, de Delftsestraatweg, de Noordweg, Oudeweg en Hofweg.

Ogen op de toekomst

Daarom heeft de fractie van D66 bij de behandeling van de strategische agenda van de MRDH een motie ingediend, waarbij de gemeente de MRDH oproept om in haar strategische agenda expliciet aandacht te hebben voor de luchtkwaliteit in de regio. De motie is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

D66 Pijnacker-Nootdorp zal het onderwerp van de luchtkwaliteit in de komende tijd nauwlettend blijven volgen en daar waar mogelijk initiatieven ontplooien om te komen tot verbetering van de luchtkwaliteit in onze regio.

Dit persbericht is ook verschenen in de Telstar. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.