Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Passende vergoeding via persoonsgebonden budget

Progressief PN (PvdA en GroenLinks), D66 en Trots vinden het belangrijk dat inwoners, die zelf hun noodzakelijke zorg regelen met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb) een passend budget daarvoor ontvangen, waar zij ook daadwerkelijk hun zorg of ondersteuning voor kunnen regelen. Daarom hebben deze partijen gezamenlijk een amendement ingediend om in lijn met de regeling van de Rijksoverheid de symbolische tegemoetkoming in het pgb ook in Pijnacker-Nootdorp op dezelfde hoogte gelijk te trekken.

Aanleiding was het voorstel van het college van B&W tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering van 29 mei jl. de symbolische tegemoetkoming voor zorg of ondersteuning uit het sociaal netwerk mogelijk te maken, maar hiervoor het bedrag op maximaal 90 euro te zetten. Dat is aanzienlijk lager dan het bedrag van maximaal 141 euro per maand, dat de ministers De Jonge en Dekker hiervoor hebben bepaald. Het bedrag van maximaal 141 euro per maand is afgeleid van de vrijwilligersvergoeding. Bij de symbolische vergoeding gaat het om zorg of ondersteuning, waarvoor de inwoner een indicatie nodig heeft.

Het gaat altijd om een maximale vergoeding. Op basis van de daadwerkelijke benodigde zorg kan altijd een lager bedrag verstrekt worden. Zo wordt er zorgvuldig getoetst wat voor soort zorg er nodig is en wat er via het pgb verstrekt zal worden. Het hogere maximale bedrag opnemen in de regeling betekent dus niet dat dit altijd verstrekt zal worden, maar geeft wel de mogelijkheid tot een betere compensatie voor zorgverleners uit het sociaal netwerk die heel veel ondersteuning geven.

Helaas is het amendement niet aangenomen door de gemeenteraad. Over een jaar wordt het beleid geëvalueerd en opnieuw in de gemeenteraad besproken. De genoemde partijen maken zich ook zorgen over het teruggelopen gebruik van het pgb in onze gemeente, omdat uit recent onderzoek bleek dat dit in drie jaar tijd met 80 procent is afgenomen. Het pgb moet een volwaardig alternatief zijn voor onze inwoners.

Dit persbericht is ook verschenen in de Telstar. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen