Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juni 2019

Startbijeenkomst regionale raadsledenwerkgroep Jeugdhulp succesvol verlopen

Op 7 oktober kon u al op onze site lezen, dat de voltallige Gemeenteraad een door ons ingediende motie “Gemeenteraden overleg H10” had aangenomen.
Met deze motie werd namelijk gepleit voor een regionaal raadsleden overleg voor Jeugdhulp. Pijnacker-Nootdorp zit met negen andere gemeenten samen in de zogenaamde “H10”: dit is een gemeenschappelijke regeling voor de inkoop van Jeugdhulp.

De motie kwam voort uit de ervaring dat we vaak pas laat in besluitvormingstrajecten worden geïnformeerd. Aanpassing is dan nauwelijks mogelijk. Veel raadsleden klagen dan ook over het “tekenen bij het kruisje”.

Deze zelfde motie werd door onze D66 collega’s in de regio ook ter behandeling bij hun gemeenteraden ingebracht. Gelukkig stemde een meerderheid van de H10 gemeenten vóór. Zodoende groeide vertrouwen voor een breed gedragen wens van de woordvoerders Jeugd van de regio Haaglanden om meer samen te werken.

Op woensdag 5 juni 2019 was er in het gemeentehuis van Rijswijk een startbijeenkomst. Alle woordvoerders Jeugdhulp van de tien gemeenten waren uitgenodigd en aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven.

Er werd uitgebreid gebrainstormd over hoe we beter kunnen samenwerken tussen de gemeenteraden om de zo gewenste grip op de Jeugdhulp in onze regio te verkrijgen.
Door meer samen te doen en elkaar goed te informeren zijn de gemeenteraden beter in positie om goede besluiten te nemen om de jeugdzorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Tevens geeft het de mogelijkheid om samen met meerdere raden een gelijkluidend amendement of motie in te brengen; dit versterkt de positie van de gemeenteraden.

Voor de volgende bijeenkomst stelden raadsleden uit Zoetermeer voor om bij hen de tweede bijeenkomst te beleggen.

Onze fractie (en daarin staan we gelukkig niet alleen) vindt dit een zeer positieve ontwikkeling waar we ons graag voor blijven inzetten.