Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Het grote afval debat

Op donderdag 28 november vond op initiatief van D66 een raadsdebat plaats over de nieuwe manier van afval inzamelen. VVD, CDA en PPN steunden ons hierin. De aanleiding was het besluit van het College om ‘Het Nieuwe Inzamelen’ (HNI) versneld in te voeren.

D66 heeft bij de begroting van 2018 al opgeroepen tot versnelling van HNI. Helaas was daarvoor toen nog onvoldoende steun bij de andere partijen. We zijn dan in principe ook blij met het besluit van het College om HNI versneld in te voeren, maar er zijn tegelijkertijd nog een aantal belangrijke vraagpunten.

In het debat vroegen wij in het bijzonder aandacht voor de volgende drie punten. Ten eerste, hoe gaat het College zorgen voor voldoende draagvlak om het nieuwe inzamelen tot een succes te maken? Door de versnelling van het proces is hier minder tijd voor, maar tegelijkertijd is draagvlak van cruciaal belang. De inwoners moeten bij HNI immers zelf hun afval scheiden en gescheiden aanbieden.

Daarnaast zit er een belangrijk zorgpunt bij de ontwikkeling van de inzamelkosten. Bij de behandeling van de begroting in november bleek immers de afvalstoffenheffing fors te stijgen met ruim €60. De gemeenteraad heeft geld vrij gemaakt om deze stijging voor de komende twee jaar te beperken tot ca. €35. Dat is natuurlijk geen structurele oplossing. en staat nog ver af van de verwachting dat HNI juist een besparing op zou moeten leveren.

Tot slot heeft onze fractie aandacht gevraagd voor flexibiliteit bij het uitvoeren van het plan. We hebben de indruk dat er nu nog te weinig mogelijkheden zijn om bij te sturen als de invoering toch minder snel of minder goed gaat dan gepland. In gemeenten om ons heen wordt bijvoorbeeld in hoogbouwwijken het afval juist achteraf gescheiden, en er zijn ook gemeenten die een combinatie van voor- en nascheiding doorvoeren. D66 vindt het belangrijk om hierbij vooral het doel voor ogen houden: terug naar maximaal 100 kilo restafval. Er zijn dan meerdere wegen die naar Rome leiden, en die moeten we goed in het vizier hebben.

Op verzoek van D66 en mede-initiatiefnemers gaat het debat over Het Nieuwe Inzamelen door in december of januari.