Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 februari 2020

Gemeente in gesprek met zorgaanbieders over combineren wonen en zorg

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat met woningcorporaties en zorgaanbieders in gesprek over de mogelijkheden voor woonzorgvormen in onze gemeente. Deze toezegging deed wethouder Frank van Kuppeveld naar aanleiding van de inbreng van D66 tijdens de behandeling van de Woonvisie.

Volgens D66 gaapt er op dit moment een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Tegelijkertijd is duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp de komende jaren gestaag toeneemt. Dit vraagt om woonvormen waarbij zelfstandig wonen, zorgen en naar elkaar omzien gecombineerd kunnen worden. Landelijk wordt dit ook onderkend door de Taskforce Wonen en Zorg.

Gemeente in gesprek met zorgaanbieders over combineren wonen en zorg

De wethouder gaat de Woonvisie actief aanbieden aan woningcorporaties en zorgaanbieders en hen uitnodigen om input te leveren op de woonvisie. Deze input zal het College dan mogelijk verwerken in de definitieve versie van de Woonvisie.

D66 deed tijdens de behandeling van de Woonvisie ook de suggestie om een separate Woonzorgvisie op te stellen. “Gezien de aankomende vergrijzing is dat geen overbodige luxe”, stelt D66-fractievoorzitter Barend van de Kraats. “Tegelijkertijd kunnen we ons voorstellen dat de gesprekken met zorgaanbieders en woningcorporaties breder zullen gaan dan over de woonzorgvormen. Als de combinatie wonen en zorg een stevige plek krijgt in de definitieve Woonvisie is dat ook een prima uitkomst.”

De woonvisie wordt binnenkort ter inzage gelegd zodat inwoners en organisaties hun reactie kunnen geven.