Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 juni 2020

Casaschool krijgt nieuwbouw in Pijnacker-Noord

De gemeenteraad heeft onlangs een positief besluit genomen over de realisatie van een nieuw integraal kindcentrum (ikc) aan de Groen van Prinsterenlaan in Pijnacker-Nootdorp. De D66-fractie heeft met dit besluit van harte ingestemd. Hiermee komt de realisatie van onze ambitie – binnen alle kernen voldoende integrale kindcentra – weer een stap dichterbij. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat scholen zoveel mogelijk op één locatie gehuisvest zijn. Voor de Casaschool wordt dit nu gerealiseerd.

Onze fractie legde bij monde van Lex Kroese tegelijkertijd de nadruk op een zorgvuldig participatieproces. De bewonersvereniging Pijnacker-Noord heeft een positieve grondhouding tegenover het ikc, maar vroeg wel aandacht voor onder andere de verkeersafwikkeling en de gevolgen voor het groen. Voor D66 zijn de verkeersveiligheid en de inpassing in de wijk ook belangrijke randvoorwaarden, die wij nauwgezet zullen volgen.

Tijdens de raadsvergadering vroeg Kroese ook aandacht voor de gevolgen voor de Josephschool. De aanvankelijke plannen om daar een ikc te realiseren komen door het nieuwe ikc op losse schroeven te staan. De VVD fractie stipte dit punt aan in de vergadering, daarin gesteund door andere fracties. De raad nam dan ook een motie van VVD, D66, PPN en EA aan waarin werd opgeroepen om te onderzoeken of een volwaardig ikc bij de Josephschool nog steeds mogelijk is.