Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Verdere verruiming winkeltijden gewenst?

Deze week wendde ondernemer Edwin Steendam zich tot de gemeenteraad met het verzoek om zijn supermarkt ook op 1e Paasdag, 1e Kerstdag, Pinksterdag en Nieuwjaarsdag te mogen openen. Op basis van de huidige verordening winkeltijden is dat op dit moment niet mogelijk.

De plaatselijke verordening winkeltijden stamt uit 2013. Toen is op initiatief van D66 een aanpassing doorgevoerd, waardoor de winkels bijvoorbeeld ook op zondag open konden. Tot 2013 was dit in onze gemeente niet toegestaan. Voor een aantal feestdagen bleef ook na 2013 gelden dat verruiming van de winkeltijden niet mogelijk is, zoals 1e Kerstdag en 1e Paasdag.

Voor de D66-fractie is het verzoek van de ondernemer aanleiding om de huidige winkeltijdenverordening in de Raad te bespreken. De belangrijkste vraag daarbij is of een verdere verruiming van de winkeltijden gewenst. Het agenderingsverzoek wordt binnenkort besproken in de agendacommissie van de gemeenteraad.