Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 december 2020

De raad in december 2020

Afgelopen maand stonden er weer diverse belangwekkende onderwerpen op de raadsagenda. We lichten er drie uit: de starterslening (een aanvullende lening van de gemeente die starters de mogelijkheid biedt een eerste huis te kopen), de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening, waarin lokale regels voor onze gemeente staan opgesteld) en het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk De Scheg.

Starterslening

Afgelopen maand stond wederom de starterslening in de belangstelling van de raad. Ik schrijf ‘wederom’, omdat het onderwerp in de afgelopen paar jaar al met enige regelmaat is langs geweest in de gemeenteraad. Bij de vaststelling van de Woonvisie eerder dit jaar werd een motie aangenomen om de evaluatie van de starterslening naar voren te halen, en vandaar dat het in december alweer op de agenda stond.

Het voorstel van het College was om bij de voortzetting van de starterslening een verhoging door te voeren tot 85% van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Onze fractie is geen onvoorwaardelijke fan van de Starterslening. Vanuit onder andere de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank en de Rabobank zwelt de kritiek op de starterslening steeds meer aan. Samenvattend is de kritiek: meer kredietruimte zorgt voor stijgende prijzen en uiteindelijk helpen we daar niet zozeer de starter mee, maar veel meer degenen die al een huis hebben en dat meer waard zien worden. Ook is het de vraag of je de starter helpt met een opeenstapeling van schulden. Uit eenzelfde analyse van AFM blijkt dat starters soms wel aan vier kanten hun heil moeten zoeken: een hypotheek van de bank, de starterslening van de gemeente, een (renteloze) lening of gift van pa en/of ma, en uitstel van afbetaling studieschulden.

De andere kant van het verhaal is dat er (nog altijd) geen goed alternatief is voor het instrument van de starterslening, behalve dan bouwen, bouwen, en nog eens bouwen, voor starters. Zolang dat in onvoldoende mate gebeurt – en we het wel belangrijk vinden om starters die kans op een huis te geven – steunt onze fractie de starterslening. Met de verhoging tot 85% NHG konden we uiteindelijk ook leven, nadat de wethouder overtuigend kon aantonen dat hier een kantelpunt is tussen wat te beschouwen is als starterswoningen – namelijk 2/3 kamer appartementen – en ander type woningen.

APV

Bij de aanpassing van de APV ging de aandacht vooral uit naar de volgende zaken: een verbod op carbid schieten, verruiming van de terrastijden en invoeren van cameratoezicht. Op deze onderwerpen werden door verschillende partijen amendementen ingevoerd.

Nu er een eenmalig vuurwerkverbod is ingevoerd vanwege de Corona-crisis, hebben steeds meer gemeenten ook een verbod op carbidschieten ingevoerd. Het College in Pijnacker-Nootdorp stelde geen verbod voor, maar wilde in de APV regelen dat mensen die carbid willen schieten, dat eerst moeten melden bij de gemeente. Voor de Partij voor de Dieren ging dat nog niet ver genoeg, want die partij pleitte voor een verbod. Onze fractie is daar niet in mee gegaan omdat we het niet logisch vinden om iets wat bij voorbaat tijdelijk is, vast te leggen in de APV. Daarnaast biedt het collegevoorstel voldoende houvast voor de gang van zaken rond oud en nieuw.

Vanuit andere partijen kwamen voorstellen om de terrastijden te verruimen en om op bepaalde plekken cameratoezicht in te voeren. Onze fractie staat zeker niet afwijzend tegenover een eventuele verruiming van de terrastijden, maar we vinden het wel belangrijk dat er eerst zorgvuldig – samen met onder andere omwonenden – wordt gekeken naar de implicaties. Datzelfde geldt voor het cameratoezicht. Nu is dat sowieso een onderwerp waar we niet te licht besluiten over willen nemen, en is het dan ook goed dat dit niet nu is geregeld, maar op een later moment als apart onderwerp terugkomt in de gemeenteraad.

Bestemmingsplan De Scheg

De vaststelling van het bestemmingsplan De Scheg tot slot, leidde niet tot al te veel politiek vuurwerk, maar is toch wel het vermelden waard. Deze nieuwe woonwijk – ingeklemd tussen de metrolijn bij Pijnacker-Noord en de Vlielandseweg – wordt een wijk waar duurzaamheid, energiebewustzijn en klimaatadaptatie hoog in het vaandel staan. Bovendien worden er ook type woningen gebouwd die voor kleinere huishoudens, waaronder starters en senioren, interessant kunnen zijn. D66 is dus content met de ontwikkeling van deze wijk. Hiermee is de vaststelling van het bestemmingsplan toch weer een mooie mijlpaal.