Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

Kerstgroet

Afstand houden. Geen handen schudden. Niet op stap met vrienden in het weekend. Geen Sinterklaas maar Digiklaas, en de Kerst wordt niet veel anders. Nog geen tien maanden geleden ondenkbaar dat dit ‘gewoon’ zou zijn. Nu is het niet anders, en bevinden we ons vlak voor de Kerst in een ‘harde’ lockdown.

Wat mij in het afgelopen Corona-jaar vooral heeft getroffen zijn de grote verschillen. Ouderen en kwetsbaren worden doorgaans veel harder getroffen door dit virus. Ondernemers en ZZP’ers in sectoren als horeca en cultuur zien hun inkomsten vrijwel volledig verdampen door de economische maatregelen, terwijl in andere sectoren de omzet ‘sky high’ gaat. Kinderen uit minder kansrijke gezinnen hadden het al moeilijk, en komen door deze crisis in een nog lastiger situatie.

Na de aanvankelijke verwarring is het raadswerk in de loop van april dit jaar weer op gang gekomen. Net als bijna overal ging dat via Teams. Digitaal vergaderen, dat was in het begin behoorlijk wennen. Inmiddels is het digitaal vergaderen een ‘way of living’ geworden. Fysiek vergaderen blijft de voorkeur houden, want het is niet alleen beter voor het debat, maar ook voor de zo broodnodige ‘smeerolie’, het informele contact om de formele vergadering heen. Hopelijk is het in de loop van het nieuwe jaar weer mogelijk.

Als fractie hebben we in het afgelopen jaar een aantal zaken op de agenda gezet. We zien mogelijkheden om sport en sociaal domein te verbinden en organiseerden daarover samen met het CDA een open raadsavond met de sportverenigingen. De elektrische auto gaat de komende jaren vrijwel zeker doorbreken en daarom investeert Pijnacker-Nootdorp in een laadpaleninfrastructuur. Op ons initiatief wordt nu onderzocht hoe individuele laadpalen hierop aanvullend kunnen zijn. En in november hebben we verruiming van de winkeltijden geadresseerd. Hieruit bleek overigens dat een kleine meerderheid in de raad verruiming van de winkeltijden (nog) niet ziet zitten.

Door Corona konden een aantal zaken niet doorgaan. We hadden plannen om met ouderen op stap te gaan om de looproutes van bijvoorbeeld huis naar de winkels of bibliotheek te verbeteren. Een soortgelijk initiatief in Rotterdam is succesvol en inspireerde onze fractie. Uiteraard is dit plan in de koelkast gestald, tot ná Corona.

Verder bood de ‘reguliere’ raadsagenda ook de nodige highlights. We hebben als raad een keuze gemaakt voor de inrichting van het Hart van Nootdorp. De combinatie van sport, onderwijs en woningen voor senioren spreekt hierbij aan. In Pijnacker-Noord wordt een nieuwe school, of beter gezegd Integraal Kind Centrum (IKC), gebouwd. In de nieuwe wijk De Scheg is veel aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en bouwen voor doelgroepen zoals starters en senioren. Allemaal zaken waar we als fractie positief tegenover staan. Ingewikkelde onderwerpen, – zoals noodzakelijke maatregelen in het sociaal domein en de invoering van het nieuwe inzamelen van afval -, lijken de goede kant op te gaan maar blijven onze nodige aandacht houden.

Over ruim een week beginnen we alweer aan het laatste volledige raadsjaar van deze periode. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en de voorbereiding daarop zal ook de nodige tijd en energie vragen. Mocht je (sluimerende) interesse hebben in het raadswerk, dan is het juist nu een mooi moment om eens aan te haken bij de fractie. Als D66-lid kun je altijd en zonder aanmelding vooraf deelnemen aan de fractievergadering op maandagavond. Je bent van harte welkom!

Maar voor het zover is, hoop ik dat er ruimte en gelegenheid is voor een paar dagen van rust en bezinning rond de kerst en de jaarwisseling. De omstandigheden waar sommigen van ons voor staan zijn kolossaal – verlies van dierbaren, verlies van werk en inkomen –, en daar denken we aan. Ook 2021 zal geen gemakkelijk jaar worden. Maar toch, juist nu en daarom, sluit ik graag af met de wens: het allerbeste voor het nieuwe jaar 2021!

Namens de fractie D66 Pijnacker-Nootdorp

Barend van de Kraats, fractievoorzitter