Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 juni 2021

De omgevingsvisie ligt ter inzage

De omgevingsvisie voor onze gemeente ligt – in concept – ter inzage voor al onze bewoners en ondernemers. De gemeente heeft dit weer mooi visueel verwerkt in een panorama.

Onze woordvoerder Daniël de Wolf zei hierover het volgende in de raad:

Deze ontwerp omgevingsvisie schetst volgens D66 een mooi beeld van onze gemeente. We zouden het graag willen karakteriseren als een houtskoolschets van hoe onze gemeente er in 2050 uit zou kunnen zien. Het is belangrijk om te realiseren dat een schets is: de meeste grote lijnen zullen straks in het eindresultaat terugkomen. Maar… door voortschrijdend inzicht zullen er ook zaken in staan, waar we straks – al dan niet lachend – van concluderen dat ze onmogelijk of mogelijk achterhaald zijn. Wij kunnen nu niet geheel bevatten hoe de omstandigheden, maatschappij en wetenschappelijke ontwikkelingen er dan voor staan. Dus hoe aanlokkelijk het ook is om nu al details vast te leggen van hoe onze gemeente er dus exact uit komt te zien, laten we ons richten op de grote lijnen, die de tand des tijds weten te weerstaan. De details komen later terug in omgevingsprogramma’s.

Voorbeelden daarvan uit de visie waar D66 bijzonder gelukkig van wordt zijn:

  • het Groen en daaruit voortvloeiend de beperking van het uitbreiden van onze bebouwde gebieden.
  • Ook het streven om de sociale verbondenheid in onze gemeente meer ruimte te geven, door o.a. nieuwe woonzorgvormen, hopen wij gerealiseerd te zien.
  • Ruimte voor lopen, fiets en ov, en met MaaS, deelmobiliteit en auto die zichzelf automatisch buiten de bebouwde kom parkeren, lijkt ook dat ons een realistische wens.

Daarnaast zijn klimaatbestendigheid en duurzaamheid harde lijnen die simpelweg niet genegeerd kúnnen worden.

Er worden ook zaken benoemd, die eigenlijk al meteen opgepakt zouden kunnen worden. Zo zouden wij in het kader van City Marketing willen vragen of de gemeente niet nu al een periodieke markt kan organiseren waar lokaal gekweekte producten uit de glastuinbouw (en producten van andere lokale ondernemers) direct aan onze inwoners kunnen aanbieden.

Wij zijn blij om deze visie (en de planMER) vast te stellen, en kijken uit naar wat onze inwoners ervan vinden.