Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

D66 is voor een cultuurhuis in het centrum van Pijnacker

Het cultuurhuis is een plaats waar je elkaar gezellig kunt ontmoeten. Het is een multifunctioneel centrum. Waar bibliotheek, SWOP, jeugd en jongeren werk en cultuur, met een podium dans, muziek en theater, elkaar versterken.

Zo dicht mogelijk bij het centrum

D66 is groot voorstander van zo’n centrum in of zo dichtbij mogelijk winkelcentrum Ackershof.

De locatie Buurt & Zo is op basis van de gemaakte inventarisatie voor D66 de meest geschikte locatie. Het past in de (ontwerp-)omgevingsvisie. Een keuze voor deze locatie zal naar ons oordeel een stimulans geven aan horeca en de retail. D66 heeft een voorkeur voor een locatie in het hart van Pijnacker!

In de gemeenteraad van Pijnacker hebben verschillende fracties gepleit voor een locatie in, of heel dicht tegen het winkelcentrum Ackershof. Ook D66 heeft een voorkeur voor zo’n locatie, zolang het maar groot genoeg is om de verschillende disciplines te huisvesten. Ook moet er een podium zijn voor uitvoeringen van lokale verenigingen zoals muziek, dans en toneel.

Nog één keer zoeken

Op basis van de huidige inventarisatie is geen geschikte locatie in het winkelcentrum gevonden. De gemeenteraad heeft het college unaniem gevraagd nog één keer goed in het centrum te kijken. Als een geschikte locatie in het centrum wordt gevonden met een oppervlakte van tenminste 2000 m2 BVO, dan zal D66 deze locatie serieus afwegen tegen de locatie Buurt & Zo.

De gemeenteraad heeft er ook voor gekozen om de locatie naast het gemeentehuis nader uit te werken. D66 is hier geen voorstander van. Wij zijn van mening dat deze locatie te ver van het winkelcentrum Ackershof ligt. Deze locatie zal volgens ons geen versterkende functie hebben voor de horeca en retail. Bovendien denken wij dat die locatie bij uitstek geschikt is voor woningbouw, niet onbelangrijk gelet op het grote tekort aan woningen in onze gemeente.

Een ding is zeker, de raad is vóór het realiseren van een cultuurhuis. Wij verwachten dat nog dit jaar een definitieve locatie voor het cultuurhuis zal worden aangewezen.

We houden jullie op de hoogte!