Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 oktober 2021

Wat voor warmtebedrijf voor Klapwijk?

Tijdens de afgelopen september cyclus hebben we het in de gemeenteraad gehad over de volgende stap in het aardgasvrij maken van de wijk Klapwijk. Zoals jullie weten is het de bedoeling dat we van het aardgas afgaan. Nu is er een initiatief gestart om Klapwijk te gaan voorzien van een warmtenet. Dit net moet natuurlijk beheerd worden, want dat doet de gemeente niet zelf. Wie het gaat beheren, daar ging het over.

De raad kon ze zich in overgrote lijnen vinden in het voorstel om te verkennen of er een samenwerkingsverband mogelijk tussen de gemeente en de publieke bedrijven HVC en Netverder. Een amendement van Gemeentebelangen om ook te onderzoeken of de gemeente aandeelhouder kan worden bij deze bedrijven is – mede dankzij D66 – aangenomen.

Hoewel we voor dit amendement waren we, ligt er nog een fundamentele vraag: Is zo’n aandeelhouderschap een passende rol voor de gemeente. We hebben daar als fractie nog wel wat bedenkingen bij.

Op initiatief van de VVD wordt er nadat dit onderzoek is afgerond ook nog een rondetafel georganiseerd om andere aanbieders de gelegenheid te geven om hun propositie duidelijk te maken.