Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2012
Kadernota 2012: richting aan het college voor meerjarenbegroting 2013 – 2016

Kadernota 2012: richting aan het college voor meerjarenbegroting 2013 – 2016

Donderdagavond 28 juni besprak de gemeenteraad de kadernota 2012, waarin we richting geven aan het college voor de meerjarenbegroting 2013 – 2016. Een 'beleidsarme' Kadernota in vergelijking tot die van vorig jaar, waarin we een taakstelling van 7 miljoen euro hebben ingevuld. Echter, de bezuinigingstaak die vorig jaar is ingezet heeft nog een flinke invloed…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 juni 2012
Toekomstvisie van Pijnacker-Nootdorp, een stip aan de horizon tot 2040

Toekomstvisie van Pijnacker-Nootdorp, een stip aan de horizon tot 2040

Gisteravond 26 juni bespraken we als gemeenteraad de Toekomstvisie van Pijnacker-Nootdorp, een stip aan de horizon tot 2040. Vanuit het college lag het Concept voorstel Toekomstvisie voor ter accordering. Na beraadslagingen is deze unaniem aangenomen. Wat ons betreft doet de visie recht aan de kracht van onze gemeente en inwoners in combinatie met de kansen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 juni 2012

Bijeenkomst D66 Lansingerland, D66 Pijnacker-Nootdorp en D66 Zoetermeer

Onlangs kwamen de fracties van D66 Lansingerland, D66 Pijnacker-Nootdorp en D66 Zoetermeer bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal gemeenschappelijke thema’s, zoals de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en gemeentelijke herindelingen. Ook de wethouders Jaap van Staalduine (D66-Pijnacker-Nootdorp, Ruimtelijke Ordening, Groen, Water, Recreatie, Omgevingsvergunningen en ouderenbeleid) en Hans Haring…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 april 2012

Bijeenkomst D66 Lansingerland, D66 Pijnacker-Nootdorp en D66 Zoetermeer

In de regio Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer spelen een aantal gemeenschappelijke thema’s, zoals de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gemeentelijke herindelingen en de decentralisatie van rijkstaken zoals de AWBZ, Jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen, en de Wet passend onderwijs. Om met elkaar van gedachten te wisselen over deze thema’s zal op 17 april een ontmoeting plaatsvinden tussen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 april 2012 vrijdag 30 maart 2012
Delfgauw krijgt groene buffer

Delfgauw krijgt groene buffer

De Provincie Zuid-Holland  heeft groen licht gegeven voor de realisatie van een groene buffer tussen de bebouwde kom in Delfgauw en het glastuinbouwgebied tussen Delfgauw en Pijnacker.  Dit meldde wethouder Jaap van Staalduine gisteren tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De goedkeuring van de Provincie volgt na een jaar…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 februari 2012 vrijdag 24 februari 2012 donderdag 2 februari 2012