Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2020 vrijdag 29 november 2019
Het grote afval debat

Het grote afval debat

Op donderdag 28 november vond op initiatief van D66 een raadsdebat plaats over de nieuwe manier van afval inzamelen. VVD, CDA en PPN steunden ons hierin. De aanleiding was het besluit van het College om ‘Het Nieuwe Inzamelen’ (HNI) versneld in te voeren. D66 heeft bij de begroting van 2018 al opgeroepen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 november 2019
Bamboe verkeersborden bamboe verkeersbord

Bamboe verkeersborden

Het is een relatief nieuwe ontwikkeling: verkeersborden gemaakt van bamboe, in plaats van aluminium. In steeds meer gemeenten wordt ermee geëxperimenteerd, en fabrikant HR Groep benoemt in dit AD artikel even het grote voordeel: "Bamboe absorbeert 400 kilogram CO2 per kubieke meter. Bij de productie van aluminium uit bauxiet wordt juist 33.000 kilogram CO2 per…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 november 2019
Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

De begroting 2020 laat zien dat de gemeente de financiën op orde heeft. Tegelijkertijd lukt het om te investeren en de ambities vanuit het Hoofdlijnenakkoord waar te maken. Er zijn forse impulsen voor onder andere cultuur, sport, onderwijs en groen. Daar is D66 blij mee. Maar toch is er geen reden voor…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 november 2019
Democracity

Democracity

De afgelopen weken organiseerde de Griffie van Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met Prodemos het spel Democracity voor de hoogste klassen van de basisscholen binnen onze gemeenten. Elke keer was er een wethouder of een (buiten)raadslid bij aanwezig. D66 was ook van de partij! De leerlingen moesten een eigen partij oprichten, een naam verzinnen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 oktober 2019
Watertappunten op scholen

Watertappunten op scholen

Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n 1000 nieuwe watertappunten gebouwd (bron). Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te gaan met spelen of sporten. Water is lekker, goedkoop en gezond! Van 9 september tot…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 juli 2019
D66-motie ‘Woonzorgvormen voor ouderen’ door Gemeenteraad omarmd

D66-motie ‘Woonzorgvormen voor ouderen’ door Gemeenteraad omarmd

Onder een deel van onze seniore inwoners leeft een sterke behoefte om kleine, zelfstandige woonzorgvormen in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen realiseren. Uit signalen van ouderen zelf en de ouderenbonden blijkt dat zij tegen veel, vaak administratieve, problemen aanlopen wanneer zij daartoe het initiatief te nemen. Jammer, want juist deze vorm waarin meerdere seniorenhuishoudens met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juli 2019 zaterdag 15 juni 2019
Startbijeenkomst regionale raadsledenwerkgroep Jeugdhulp succesvol verlopen

Startbijeenkomst regionale raadsledenwerkgroep Jeugdhulp succesvol verlopen

Op 7 oktober kon u al op onze site lezen, dat de voltallige Gemeenteraad een door ons ingediende motie “Gemeenteraden overleg H10” had aangenomen. Met deze motie werd namelijk gepleit voor een regionaal raadsleden overleg voor Jeugdhulp. Pijnacker-Nootdorp zit met negen andere gemeenten samen in de zogenaamde “H10”: dit is een gemeenschappelijke regeling voor de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 juni 2019