Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019 donderdag 22 november 2018
Politiek Café Passend Onderwijs

Politiek Café Passend Onderwijs

Op 5 november werd er in Het Nest te Pijnacker een debatavond gehouden over het passend onderwijs. Docenten, schoolleiders, ambulant begeleiders, ouders en lokale politici waren aanwezig voor een gesprek met onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer waaronder Paul van Meenen. Op initiatief van de lokale politieke partijen D66, PPN, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 november 2018

Algemene beschouwingen

De fractie van D66 heeft met belangstelling kennis genomen van het uitvoeringsprogramma 2018-2022 en de programmabegroting 2019. Voor D66 zijn goed onderwijs, goede zorg en goed wonen – met als randvoorwaarde een gezond financieel beleid – belangrijke punten, die wij nu vertaald zien worden in het uitvoeringsprogramma en de begroting. Te beginnen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 oktober 2018
Regionale samenwerking Jeugdhulp en langer thuis wonen voor ouderen

Regionale samenwerking Jeugdhulp en langer thuis wonen voor ouderen

D66 heeft een belangrijke stap gezet om de jeugdhulp in Haaglanden betaalbaar en toegankelijk te houden. Een motie om meer grip te krijgen op de jeugdhulp werd raadsbreed gesteund. Onze zorgspecialist Sylvia Markerink licht toe: Onze fractie heeft het initiatief genomen om samen met raadsleden uit andere gemeenteraden het voorstel te doen om een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 juli 2018
Pijnacker-Nootdorp sluit zich aan bij Statiegeldalliantie Statiegeldflessen

Pijnacker-Nootdorp sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. De motie op initiatief van D66 Pijnacker-Nootdorp is door de gemeenteraad met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. De Statiegeldalliantie pleit voor het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes om zo  tot een structurele en eerlijke oplossing voor de zwerfafval te komen.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juni 2018
D66 Pijnacker-Nootdorp: aansluiten bij Statiegeldalliantie Plastic fles als zwerfvuil

D66 Pijnacker-Nootdorp: aansluiten bij Statiegeldalliantie

D66 wil graag dat Pijnacker-Nootdorp zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is in november 2017 opgericht. Het doel van de alliantie is om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren, zodat onder andere het zwerfvuil vermindert en het hergebruik toeneemt. In Nederland hebben bijna 300 gemeenten zich inmiddels aangesloten…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 maart 2018 zaterdag 17 maart 2018
D66 antwoordt op de vragen van bewonersvereniging Delfgauw

D66 antwoordt op de vragen van bewonersvereniging Delfgauw

Afgelopen donderdag 15 maart vond het verkiezingsdebat Delfgauw plaats. Namens D66 Pijnacker-Nootdorp nam lijsttrekker Peter Hennevanger deel aan het debat. Tijdens het debat was beloofd nog uitgebreid antwoorden te geven op alle vragen. Deze antwoorden op de vragen van de bewonersvereniging Delfgauw zijn hieronder te vinden. Allereerst de vragen die behandeld zijn:…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 januari 2018 vrijdag 26 januari 2018