Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Politiek café (Passend) Onderwijs

Maandag 5 november 2018 in Pijnacker

Op maandagavond 5 november 2018 is er in basisschool “de Keizerskroon” te Pijnacker vanaf 20.00 uur een politiek café over (passend) onderwijs.

U bent mede namens de collega’s van CDA, CU/SGP, PPN en VVD van harte uitgenodigd om dit politiek café bij te wonen. De toegang is gratis. Raads- en bestuursleden van diverse partijen (dus ook de onze) zullen aanwezig zijn.

Sprekers Tweede Kamerleden van het CDA, D66, SGP, VVD en PvdA/Groenlinks
Gespreksleider Reinoud de Vries, bestuurder Primair Onderwijs “Octant”
Doelgroep Leerkrachten, mensen die werkzaam zijn in Onderwijs en Zorg, ouders, lokale politici en andere belangstellenden.

Programma:

19.45 Inloop met koffie en thee
20.00 Opening en introductie
Francisca Ravestein,
burgemeester van Pijnacker-Nootdorp
20.10 Eigen visie op (Passend) Onderwijs met Tweede Kamerleden:

  • Roelof Bisschop (SGP)
  • Rudmer Heerema (VVD)
  • Paul van Meenen (D66)
  • CDA is nog in overleg met de CDA Tweede Kamerfractie
  • PPN is nog in overleg met de PvdA/Groenlinks Tweede Kamerfracties
20.30 – 21.30 Debat aan de hand van stellingen
21.30 Samenvatting van de avond en afsluiting
Peter Hennevanger, wethouder Onderwijs
21.45 Einde van het programma/informeel napraten

 

Introductie Kamerleden:

Roelof Bisschop (SGP)

Tweede Kamerlid sinds 2012.

Portefeuille:  (o.a.) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw, Financiën, Wonen

Voorheen was hij directeur van het Wartburg College, locatie Revius in Rotterdam. Eerder was hij onder meer leraar geschiedenis In Veenendaal (Ichthus College) en in Gouda (Driestar College). Tevens was hij op eerstgenoemde school Seniordirecteur bovenbouw.

Rudmer Heerema (VVD)

Tweede Kamerlid sinds 2013.

Portefeuille: Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs en sport

Daarvoor was hij o.a. docent lichamelijk opvoeding op de openbare scholengemeenschap Willem Blaeu en het Murmelliusgymnasium in Alkmaar.

Paul van Meenen (D66)

Tweede Kamerlid sinds 2012.

Portefeuille: Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs, MBO, Hoger Onderwijs, Wetenschap. Voorzitter Commissie Justitie en Veiligheid

Voorheen was hij werkzaam als leraar wiskunde en rector. Vervolgens werd hij bestuursvoorzitter van Stichting Scholengroep “Spinoza” – regio Den Haag –

5 november

19.45u

Basisschool de Keizerskroon (in mfa Het Nest)
Zilverreigerdreef 101
2643 MC Pijnacker

Thema

Onderwijs

D66 vindt het van groot belang dat er een zo breed en gevarieerd mogelijk onderwijsaanbod aanwezig is in de directe leefomgeving van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Voldoende en gevarieerd onderwijs draagt bij aan de zelfontplooiing van (jonge) mensen. Bovendien vervullen scholen en onderwijsinstellingen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in de wijk.

Lees meer