Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsperiode 2018 − 2022

Aan mij de eer om deze raadsperiode fractievoorzitter te zijn voor D66. Met een team van enthousiaste raadsleden en steunfractieleden dragen wij op een positief optimistische wijze bij aan het bestuur van onze gemeente. De basis hiervoor is ons eigen verkiezingsprogramma en het raadsbrede Hoofdlijnenakkoord ‘Verder in verbinding’. Daarbij zijn duurzaam en veilig wonen, zorg op maat, goed onderwijs en ruimte om te ondernemen voor ons belangrijke uitgangspunten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018