Steun ons en help Nederland vooruit

380kV

D66 wil een actieve gemeente bij het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s onder de 380 KV lijn.

De 380 KV hoogspanningsleiding die onze gemeente aan de zuidkant snijdt is voor het grootste gedeelte onder de grond gebracht. In de oude polder in Pijnacker Zuid komt deze leiding weer boven de grond. In de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor de mogelijke gezondheidsschade van deze leiding. Als blijkt dat deze leiding in de praktijk problemen veroorzaakt wil D66 dat deze adequaat worden opgepakt door Tennet als eigenaar en de Minister van I en M als vergunningverlener. Dit vergt een voortzetting van de huidige actieve aanpak van het gemeentebestuur. Ook is niet uitgesloten dat de gemeente op grond van de resultaten van het onderzoek de huidige bestemmingen nader moet bezien.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018