Steun ons en help Nederland vooruit

Aardwarmte & Windturbines

D66 is een groot voorstander van de opwekking van duurzame energie

Een aantal innoverende glastuinbouwbedrijven in onze gemeente heeft aardwarmte ontdekt. Deze duurzame energiebron verwarmt kassen, maar ook worden woningen en het zwembad aangesloten op deze vorm van duurzame energie. Aardwarmte kan ook benut worden voor verwarming van scholen en woningen. Dit vindt D66 een goede ontwikkeling en wil dit graag verder helpen.

Met de ruimtelijke structuurvisie is de mogelijkheid onderzocht van het plaatsen van windturbines. D66 is voorstander van wind als duurzame energiebron. Bij alle vormen van energieopwekking zoeken we steeds het evenwicht tussen natuurwaarde, leefbaarheid en veiligheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018