Steun ons en help Nederland vooruit

Actief contact door Wethouder

D66 wil dat de wethouder regelmatig met de scholen spreekt over signalen zoals pesten en thuissituaties.

De school heeft in de visie van D66 een belangrijke signaalfunctie voor problemen, zoals pesten in en rond de school en een moeilijke thuissituatie (te denken valt aan: armoede, misbruik, ziekte). Wanneer de school problemen signaleert, worden deze erkend en neemt de school proactief actie.

De wethouder Onderwijs heeft een belangrijke functie om deze zaken met scholen bespreekbaar te maken. In de samenwerking tussen gemeente, scholen, verenigingen en CJG worden concrete actieplannen uitgevoerd op gebied van pestpreventie en, ondersteuning van jonge mantelzorgers en ondersteuning in gezinnen die te maken hebben met excessief alcoholgebruik.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018