Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

D66 wil nieuwe initiatieven om hergebruik van afval te stimuleren.

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de afvalinzameling in Pijnacker-Nootdorp. D66 is een groot voorstander van een verdere privatisering van de afvalinzameling om tot lagere kosten te komen en minder risico voor de gemeente.

De gemeente heeft ook een taak in de inzameling van afvalstoffen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. De pilot “Afval Loont” is helaas niet succesvol gebleken. Nu dit project is gestaakt wil D66 graag dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid om tot een betere inzameling te komen van afvalstoffen, oud papier, oude kleding en elektrische apparaten die hergebruikt kunnen worden. In veel gemeenten wordt al geëxperimenteerd met een voorscheiding, waarbij burgers te recyclen producten apart aanbieden aan een ophaaldienst.

Hierbij zouden ook de verenigingen en organisaties die actief zijn in onze gemeente meer betrokken kunnen worden, zodat de opbrengsten van deze afval inzameling ten goede komen aan de burgers van onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018