Steun ons en help Nederland vooruit

Bedrijventerreinen

D66 wil vooruit met ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen

Er zijn grote verschillen tussen de diverse bedrijventerreinen in onze gemeente. Met name Boezem Oost en Delftparc (Bedrijventerrein Emerald) komen onvoldoende van de grond.

D66 wil een heroriëntatie op de ontwikkeling van deze terreinen in regionaal verband en lokaal als het gaat om de (te hoge) eisen die worden gesteld aan mogelijk te vestigen bedrijven. De inzet van citymarketing kan helpen om de populariteit van bedrijventerreinen te vergroten. D66 wil een zorgvuldige afweging voordat eventueel wordt besloten tot uitbreiding van bedrijventerrein Ruyven Zuid. Voor de ontsluiting van Heron is het van groot belang dat de Hofweg verbeterd wordt. Ook wil D66 samen met ondernemers nagaan of de Hoogseweg kan worden aangesloten op de Kleihoogt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018