Steun ons en help Nederland vooruit

Begrotingspolitiek

D66 wil een degelijke begrotingspolitiek met sluitende begroting.

De overheid heeft minder geld te besteden en dat geldt ook voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Denk daarbij aan de rijksbezuinigingen op de budgetten voor de decentralisatie van jeugdzorg en welzijn. Ook zal het Rijk voortdurend blijven bezuinigen op het Gemeentefonds en zijn er geen grote winsten meer te verwachten uit de nieuwbouwprojecten. Dit vereist het maken van de juiste financiële keuzes en een gedegen begrotingspolitiek. D66 is zich hiervan bewust en gaat voor een gezond financieel beleid met een sluitende begroting en voldoende reserves om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018