Steun ons en help Nederland vooruit

Buitenschoolse Opvang

D66 wil een goede afstemming tussen school, buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten.

D66 vindt het belangrijk dat er voldoende buitenschoolse opvang is binnen de gemeentegrenzen. De gemeente speelt hier zo nodig een uitnodigende en faciliterende rol door voldoende accommodaties beschikbaar te krijgen.

In de vorige raadsperiode is gestart met de combinatiefunctionaris. De combinatiefunctionarissen geven invulling aan de uitnodigende rol en zorgen voor afstemming van school, buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Eind 2014 worden de resultaten van de evaluatie bekend. D66 ziet nu al positieve resultaten en wil de inzet van de combinatiefunctionaris in de komende raadsperiode in beginsel continueren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018