Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie

D66 wil de invloed van inwoners op het beleid van de gemeente blijvend substantieel vergroten.

Het beeld hierbij is om gezamenlijk, gemeente met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, te zoeken naar creatieve oplossingen. Een goedwerkende gemeenteraad vereist een gedegen vergadermodel met kwalitatieve voorzitters, griffie en ambtelijk apparaat. Om dit te bereiken zal het huidige vergadermodel met beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen verder uitgewerkt moeten worden. D66 wil dan ook met name verder werken aan een georganiseerde en evenwichtige  manier van inspraak invoeren bij de besluitvorming.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018