Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisatie Welzijn

D66 zal bij de uitvoering van de decentralisaties welzijn steeds kijken naar de impact voor de mensen in onze gemeente.

In de komende raadsperiode vormt de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk van Rijk en provincies naar de gemeente een grote uitdaging. D66 pakt deze uitdaging graag aan, omdat het de kans biedt op een (jeugd-) zorg met meer maatwerk en minder bureaucratie. Tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met fikse budgetkortingen.

D66 wil één aanspreekpunt en één intakegesprek op het gebied van zorg, jeugd en werk.

D66 is voor een integrale aanpak van de taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor een regisseur of zorgcoördinator. Een huishouden krijgt dus te maken met slechts één aanspreekpunt en één intakegesprek, in plaats van verschillende hulpverleners.

Het is van belang dat de zorgcoördinator zijn werk goed kan doen door een goede, niet bureaucratische, rugdekking vanuit een uitvoerend apparaat (in samenwerking met omliggende gemeenten).

D66 wil dat de voortgang van de decentralisaties jaarlijks formeel wordt geëvalueerd

Door jaarlijkse evaluatie kan de gemeenteraad toetsen op de hierboven genoemde criteria: betere zorg, meer maatwerk, minder bureaucratie, behoud van democratische legitimiteit, integraliteit en binnen de budgettaire kaders.

 

D66 gaat uit van de kracht van mensen zelf

D66 stelt bij de uitvoering van de kerntaken van de langdurige zorg (de WMO en overgehevelde AWBZ-taken) het stimuleren van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie centraal. Dit sluit aan bij het principe van D66 om uit te gaan van de kracht van mensen zelf.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018