Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties

D66 ziet de overdracht van zorg- en welzijnstaken door het rijk als uitdaging.

Het rijk draagt de komende jaren diverse zorg- en welzijnstaken over aan de gemeentes. Het verwacht een efficiency winst door een vermindering van de bureaucratie en meer zorg op maat. Gegeven die verwachting heeft het Rijk fors bezuinigd op de budgetten. Onduidelijk is of de gemeente Pijnacker-Nootdorp daardoor voldoende budget krijgt voor de uitvoering van deze taken. Uitgangspunt is en blijft dat ieder die zorg nodig heeft, geholpen moet worden. Om te beginnen door familie, buren en kennissen. Alleen als dat niet gaat kan de gemeente bijspringen. De financiële onzekerheid vereist wel dat de gemeente van het begin af aan zeer goed in de gaten moet houden of we niet meer geld uitgeven, dan we ontvangen van het rijk en dan we hebben opgenomen in de begroting. Het is verstandig om terughoudend en met kleine stappen in de uitvoering te beginnen. De voorzieningen moeten eerlijk verdeeld worden onder degenen die het nodig hebben. Dat wordt moeilijker als halverwege het jaar de pot al leeg is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018