Steun ons en help Nederland vooruit

Deregulering

D66 wil minder bouwregels en sneller bouwplannen kunnen realiseren.

D66 wil zoveel mogelijk regels en belemmeringen wegnemen die burgers en bedrijven hinderen bij het realiseren van hun bouw- en verbouwplannen. De gemeente kan meer experimenteren met minder strenge bouwtechnische eisen te stellen.

D66 is groot voorstander van een verdere versoepeling van het welstandsbeleid, zodat meer woningen en bedrijfspanden welstandsvrij kunnen worden gebouwd of verbouwd.

D66 kiest voor algemene regels in plaats van individuele bouwvergunningen

D66 kiest voor vereenvoudiging van procedures om sneller een Omgevingsvergunning voor het bouwen te kunnen ontvangen van de gemeente. Bijvoorbeeld door meer flitsvergunningen te verstrekken.

Bouwregels op bedrijventerreinen kunnen verder worden versoepeld. In plaats van bouwregels te stellen en beperkingen op te leggen zou er meer dan nu het geval is gewerkt kunnen worden met algemene beeldkwaliteitseisen in globale bestemmingsplannen; ook via die plannen is overlast voor omwonenden reguleerbaar.

Verder zou de gemeente bij bedrijven bijvoorbeeld kunnen aandringen op het realiseren van een groene buffer (omkadering) bij nieuwe uitbreidingen, indien de omgeving extra hinder zou kunnen ondervinden van de nieuwe activiteiten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018